Andra Petrusbrevet 1:17

För [vi var med när] han fick ta emot ära och härlighet från (intill, alldeles bredvid) Gud, Fadern. En röst kom från denna majestätiska härlighet [i det ljus som strålade över Jesus]: "Detta är min Son – min Älskade. I honom har jag min glädje (behag; honom är jag belåten med)." [Matt 3:17]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

λαβὼν   γὰρ   παρὰ   θεοῦ   πατρὸς   τιμὴν   καὶ   δόξαν   φωνῆς   ἐνεχθείσης   αὐτῷ   τοιᾶσδε   ὑπὸ   τῆς   μεγαλοπρεποῦς   δόξης·   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητός   μου   οὗτός   ἐστιν,   εἰς   ὃν   ἐγὼ   εὐδόκησα.  

Textus Receptus (TR)

λαβὼν   γὰρ   παρὰ   θεοῦ   πατρὸς   τιμὴν   καὶ   δόξαν   φωνῆς   ἐνεχθείσης   αὐτῷ   τοιᾶσδε   ὑπὸ   τῆς   μεγαλοπρεποῦς   δόξης·   ὁ   υἱός   μου   ὁ   ἀγαπητός   μου   οὗτός   ἐστιν,   εἰς   ὃν   ἐγὼ   εὐδόκησα.  

Grundtextkommentarer

TR har 27 ord, NA har 28 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2983 λαβὼν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta Having received
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3962 πατρὸς (pater)
fader, far [the] Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5092 τιμὴν (time)
pris, heder honor
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1391 δόξαν (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5456 φωνῆς (phone)
röst, rop a voice
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5342 ἐνεχθείσης (phero)
bära was brought
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
genitiv sing. genitiv singularis femininum
V-APP-GSF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G5107 τοιᾶσδε (toiosde, other, inflections))
en sådan such as follows
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
D-GSF
G5259 ὑπὸ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3169 μεγαλοπρεποῦς (megaloprepes)
majestätisk Majestic
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G1391 δόξης· (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... Glory:
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱός (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0027 ἀγαπητός (agapetos)
älskad beloved
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν, (eimi)
är is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G2106 εὐδόκησα. (eudokeo)
ha sin glädje i, funnit behag i, ha ... found delight.”
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)