Lukasevangeliet 18:22

När Jesus hörde det, sa han till honom: "Ett saknas (fattas – gr. leipo) dig fortfarande. Sälj allt du har och dela ut [fördela pengarna] till de fattiga. Då kommer du att ha en [rik] skatt i himlen. Kom sedan tillbaka och följ mig (bli min lärjunge)." [I Mark 10:21 står det hur Jesus såg på honom med kärlek.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀκούσας   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτῷ·   ἔτι   ἕν   σοι   λείπει·   πάντα   ὅσα   ἔχεις   πώλησον   καὶ   διάδος   πτωχοῖς,   καὶ   ἕξεις   θησαυρὸν   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς·   καὶ   δεῦρο,   ἀκολούθει   μοι.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀκούσας   δὲ   ταῦτα   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτῷ·   ἔτι   ἕν   σοι   λείπει·   πάντα   ὅσα   ἔχεις   πώλησον   καὶ   διάδος   πτωχοῖς,   καὶ   ἕξεις   θησαυρὸν   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς·   καὶ   δεῦρο,   ἀκολούθει   μοι.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας (akouo)
höra, lyssna Having heard
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2089 ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare Yet
Adverb Adverb
ADV
G1520 ἕν (heis)
en one thing
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G4771 σοι (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G3007 λείπει· (leipo)
sakna, lämna bakom sig is lacking:
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G2192 ἔχεις (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you have,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4453 πώλησον (poleo)
sälja do sell,
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1239 διάδος (diadidomai)
fördela, utskifta, dela ut do distribute
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G4434 πτωχοῖς, (ptochos)
fattig to [the] poor,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἕξεις (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you will have
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FAI-2S
G2344 θησαυρὸν (thesauros)
skatter treasure
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς· (ouranos)
himmel heavens;
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1204 δεῦρο, (deuro)
kom, come,
Adverb Adverb
ADV
G0190 ἀκολούθει (akoloutheo)
följa do follow
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G1473 μοι.¶ (ego)
mig Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)