Lukasevangeliet 13:25

När väl husets herre [Jesus] stiger upp och snabbt stänger dörren, då kommer ni att stå utanför och bulta och säga: 'Herre, öppna för oss!' Han kommer att svara er: 'Jag vet inte varifrån ni är.' [Vilken familj eller vilket hushåll ni tillhör.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀφ᾽   οὗ   ἂν   ἐγερθῇ   ὁ   οἰκοδεσπότης   καὶ   ἀποκλείσῃ   τὴν   θύραν   καὶ   ἄρξησθε   ἔξω   ἑστάναι   καὶ   κρούειν   τὴν   θύραν   λέγοντες·   κύριε   ἄνοιξον   ἡμῖν·   καὶ   ἀποκριθεὶς   ἐρεῖ   ὑμῖν·   οὐκ   οἶδα   ὑμᾶς   πόθεν   ἐστέ·  

Textus Receptus (TR)

ἀφ᾽   οὗ   ἂν   ἐγερθῇ   ὁ   οἰκοδεσπότης   καὶ   ἀποκλείσῃ   τὴν   θύραν   καὶ   ἄρξησθε   ἔξω   ἑστάναι   καὶ   κρούειν   τὴν   θύραν   λέγοντες·   κύριε   κύριε,   ἄνοιξον   ἡμῖν·   καὶ   ἀποκριθεὶς   ἐρεῖ   ὑμῖν·   οὐκ   οἶδα   ὑμᾶς   πόθεν   ἐστέ·  

Grundtextkommentarer

NA har 31 ord, TR har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 ἀφ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i From
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... maybe
Partikel Partikel
PRT
G1453 ἐγερθῇ (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp may have risen up
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3617 οἰκοδεσπότης (oikodespotes)
husbonde, husets ägare, husets herr ... master of the house,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0608 ἀποκλείσῃ (apokleio)
stänga may have shut
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2374 θύραν (thura)
dörr, port, ingång, grind door,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0757 ἄρξησθε (archo)
regera you may begin
VERB Verb
aorist medium subj. aorist medium subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AMS-2P
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort outside
Adverb Adverb
ADV
G2476 ἑστάναι (histemi)
stå, ställa, placera to have stood
VERB Verb
perf. aktiv inf. perfekt aktiv infinitiv
V-RAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2925 κρούειν (krouo)
knacka to knock
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det at the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2374 θύραν (thura)
dörr, port, ingång, grind door,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2962 κύριε (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G0455 ἄνοιξον (anoigo)
öppna do open
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G1473 ἡμῖν· (ego)
oss to us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara he answering,
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G2036 ἐρεῖ (epo)
tala, skicka ut ljud will say
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I do know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G4159 πόθεν (pothen)
varifrån from where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G1510 ἐστέ· (eimi)
är are.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)