Maon

Maon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מָעֹון
Betyder: bostad
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.416668, 35.116669

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 15:55
1 Sam 23:24, 23:25, 25:2

Bilder från Flickr