Nedre Bet-Horon

Nedre Bet-Horon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית־חֹורֹון הַתַּחְתֹּון
Betyder: nedre hus av ihålighet
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.878925, 35.123566

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 16:3, 18:13
1 Kung 9:17
2 Krön 8:5

Bilder från Flickr