Kinneret

Kinneret

Typ: Region
Hebreiskt namn: כִּנְּרוֹת
Betyder: harpor
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.874683, 35.538113

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 11:2
1 Kung 15:20

Bilder från Flickr