Galileiska sjön, Kinneret, Tiberiassjön, Harpsjön

Sjön är 20 km lång och 11 kilometer bred. Det hebreiska namnet på sjön är jam Kinneret vilket ordagrant är "Harpsjön", just för att formen på sjön liknar en harpa. I Johannesevangeliet används namnet Tiberiassjön. De övriga evangelierna kallar den Galileiska sjön eller Gennesarets sjö. Sedan Herodes Antipas byggt staden Tiberias på den sydvästra sidan av sjön 22 e.Kr. blev det allt vanligare att sjön kallades Tiberiassjön. Eftersom Johannes skrev sitt evangelium mot århundradets slut, var det naturligt att också ta med det då aktuella namnet för att underlätta förståelsen för sin samtid. I dag kallas sjön för Kinneretsjön, vilket också är det namn som används i GT, se 4 Mos 34:11.

Galileiska sjön, Kinneret, Tiberiassjön, Harpsjön

Typ: Hav
Grundtextens namn: כִּנְּרוֹת
Betyder: harpor
Namn idag: Kinneret
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 6 ggr
Position: 32.806774, 35.589359
höjd över havet: -216m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Referenser (10)

Nämns totalt 10 ggr i Bibeln:
4 Mos 34:11
5 Mos 3:17
Jos 13:27, 12:3
Matt 4:13, 4:18, 15:29
Mark 1:16, 7:31
Joh 6:1

Identifiering

10 av 10 – helt bekräftad, arkeologiska fynd och traditionen styrker identifikationen av denna plats.

Bilder från Kärnbibeln

Galilee_MountOfBeatitudes_SermonOnTheMount_small.jpgGalilee_MountOfBeatitudes_openBible_small.jpgGalilee_shore_moonlight_small.jpgGalilee_sunset_small.jpg2684_sunrise_sea_of_galilee_small.jpglakeGalilee_small.jpgpb751635_galilee_Sunrise_small.jpg

Bilder från Flickr