Afek

Afek

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אֲפֵק
Betyder: inhägnad
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.778267, 35.698750

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

1 Kung 20:26, 20:30
2 Kung 13:17

Bilder från Flickr