Rom

Rom

Typ: Stad
Grekiskt namn: Ῥωμαῖος
Betyder: styrka
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 9 ggr
Position: 41.900002, 12.483333

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

Apg 2:10, 18:2, 19:21, 23:11, 28:14, 28:16
Rom 1:7, 1:15
2 Tim 1:17

Bilder från Flickr