| 2018-08-10 | Kärnbibeln

Min väg till Bibelöversättning

När jag är ute och berättar om Bibeln introduceras jag ibland som "civilingenjören som blev bibelöversättare". I podcasten Bibeln idag kallas jag "bibelentreprenören".  På en hemsida presenteras jag som "Jonas Bergsten är en passionerad bibellärare och bibelöversättare som arbetar med Svenska Kärnbibeln."

Det är alltid svårt att beskriva sig själv. Här är ett enkelt försök att ge min personliga berättelse till hur jag blev en bibelöversättare. Det är en märklig väg, men den handlar om en stor Gud. Det är fantastiskt att se Guds hand i allt det som har skett.

Uppväxt i kristet hem

Jag är uppväxt i Stockholm i ett kristet hem. Som barn fascinerades jag över bibelns berättelser om min mamma läste ur barnbibeln. Blev tidigt engagerad i musiken i Filadelfiakyrkan i Stockholm som var den församling vår familj tillhörde. Jag visste att Bibeln var sann, även om det var saker som var svåra att förstå. Kommer ihåg hur jag ofta i tonåren noterade strukturer i Bibeltexten och letade efter mönster och gjorde noteringar i marginalen där jag numrerade listor.

En bok som betydde mycket för tron under gymnasietiden var Josh McDowells bok "The New Evidence That Demands A Verdict". Någon tipsade om den och fick beställa den från USA (det var innan internets tid). Fantastiskt att få läsa om hur det rent intellektuellt och vetenskapligt gick att tro på Bibeln. Förundrades över att läsa om de tusentals manuskript som man funnit stärkte Bibelns trovärdighet.

I grundskolan var svenska mitt sämsta ämne, jag stavade som en kratta, mina uppsatser kom tillbaka med mer rött än svart på dem. Jag stammade och läspade, och har man ett "s" i sitt namn blev man avslöjad som en läspare på en gång i ett samtal. Detta gjorde att jag blev ganska tyst utav mig. Att jobba med språk fanns inte på kartan! Jag utbildade mig till civilingenjör och jobbade med IT och systemutveckling under mina femton första yrkesverksamma år.

Till USA

År 2000 var ett händelserikt år. Jag gifte mig med min älskade Liselotte 2000 och vi flyttade till USA. Vi bodde där i drygt fem år. Jag arbetade fortsatt med IT. Vi var med i fantastiska församlingar på de platser vi bodde. I Gate City Church i Nashua i New Hampshire var det bön varje morgon och kväll, 365 dagar om året. Något som påverkade oss mycket. I San Diego var vi med i en församling där Bibeln predikades på ett extra levande sätt, med djupet från grekiskan och hebreiskan.

Läste förordet till Amplified Bible

Under den här perioden i USA läste jag flera engelska Biblar, bla Amplified Bible som är en expanderad översättning.

Bibeltexten blev levande och tyckte jag förstod så mycket mer när det fanns förklaringar och expanderingar direkt i texten. Kommer ihåg att jag tänkte att det här behöver vi ha på svenska. Dock fick Gud jobba med kallelsen att det var något som jag skulle vara med och ta fram. Jag var ju absolut ingen språkmänniska.

Till sist provade jag att börja översätta Ordspråksboken 2004. Sedan fortsatte jag mer och mer på fritiden.

En av anledningarna att jag vågade ta steget var förordet till Amplified Bible där jag läste om Frances Siewert (1881-1967). Hennes hängivenhet och arbete med översättningen, i en tid då det inte var samma förutsättningar för kvinnor som män, berörde mig. För att få ut sin kandidatexamen 1913 var hon t.ex. tvungen att flytta över sina poäng till ett seminarium som tillät en kvinna att ta examen. Vågade en kvinna född på 1800-talet följa Guds kallelse borde en IT-kille på 2000-talet kunna göra det!

Prövningar

Liselotte och jag flyttade hem till Sverige 2006. Jag jobbade fortsatt med IT och trappade ner stegvis för att kunna ägna mig mer med Kärnbibeln ideellt. Till sist jobbade jag två dagar i veckan med IT och tre dagar med översättningen, dock kunde jag inte gå ner om det skulle gå runt ekonomiskt. Fick flera tilltal att Gud kallade till heltid för hans rike, men förstod inte hur det skulle gå till!

2011 var ett Jakob 1:2 år - gläd er när ni prövas! Jag fick tre lungkollapser, in på sjukhus med operationer, varav en gick fel och jag var nära att dö. Det fick mig att inse vad som är viktigt i livet och att man måste våga följa Guds kallelse. Jag hade tvekat att ta steget in i fulltid med översättningen, vi hade ju lån på huset och jag undrade hur det skulle gå ekonomiskt att leva på ideell Bibelöversättning?

Vi sålde huset i Lindesberg och flyttade till Värmland en bit utanför Årjäng där det ordnade sig så fint att vi kunde bo på en släktgård som min frus bröder äger. Liselotte jobbade (och jobbar fortfarande) inom vården och försörjer en Bibelöversättare. Är så tacksam till att få kunna jobba heltid med Bibeln nu - helt fantastiskt!

Värmland i 10 år

Från 2016-2022 har jag också varit anställd 20% av vår församling, Equmeniakyrkan Holmedal/Blomskog (tre missionsförsamlingar och en pingstkyrka som gick ihop 2012). I princip gjorde jag det jag gjorde innan jag blev anställd, predikan, musik och med hembesök, men fick betalt, vilket gjorde att det gick runt ekonomiskt för oss.

Förbönsteam och anställda

Hösten 2021 hade vi den första Kärnbibelkonferensen, och utifrån den bildades ett förbönsteam som specifikt ber för Kärnbibelns arbete digitalt första måndagen varje månad. Strax därefter tog vi också ett steg i tro och återinvesterade de intäkter som kommit in via Royalty för Kärnbibeln NT och  projektanställde en kvinna att hjälpa till med grovöversättning av GT under ett års tid. Detta underlättade och snabbade på arbetet i GT. Nu arbetare Joel och Arvid och hjälper mig med programmering och apputveckling.

Just nu

Hösten 2022 tillbringas i Israel, Jordanien och Egypten för att färdigställa översättningen på plats och även fylla på med fler foton. Våren 2023 har varje vers fått en översättning i en första version, och nu pågår arbetet med korrektur, lexikon, fler kommentarer, kartor och bilder.

Jag är en enkel man som älskar Guds ord, har inga stora teologiska titlar, men gick kvällsbibelskola i USA och läser mycket teologisk litteratur. År 2013 var jag i Israel 3 månader, en tid som gav väldigt mycket då jag fick möjlighet att besöka och fotografera Bibelns platser, träffa arkeologer och läsa hebreiska.

Under årens lopp har Gud ordnat det med kontakter och folk som hjälper till på ett fantastiskt sätt. Jag träffade Joel Sjöberg 2010 och Sjöbergs förlag i Örebro har gett ut de texter som ingår i kyrkoåret i tre böcker. Våren 2019 kom Kärnbibeln NT i tryckt utgåva. Och målet är att ge ut Kärnbibeln helbibel i tryckt utgåva 2024.

Det finns en grupp på över 130 personer som är med och korrekturläser och som jag bollar tankar och förslag med. Det är både teologer, språkvetare, experter på olika områden och lekmän.

Det tillkommer hela tiden människor med ett hjärta för Guds Ord med olika expertis, vilket är något som jag är så tacksam till Gud för. Vill du finnas med är får du gärna höra av dig (info@karnbibeln.se).

Hösten 2023 kom en tryckt utgåva av Kyrkoårets texter – alla tre årgångar ut. Tanken är att få delge något som inte blir inaktuellt när helbibel kommer ut.

Arbetet har också blivit mer internationellt under de senaste åren, som medlem i Society of Biblical Literature arbetar vi tillsammans med många för att göra det enklare att studera Bibeln.

Rapportera ett problem