Blogg | 2021-08-31 | Kärnbibeln

Vi äger ingenting!

bloggimage

I bibelhebreiskan finns inget uttryck för absolut ägande. När vi läser i svenska och engelska översättningar att Abraham, David, Jakob eller någon ”har” eller ”äger” ett visst antal djur, byggnader, tjänstefolk osv. missleds vi att tro att de äger dessa i vår betydelse av ägandeskap.

Hebreiskans uttryck är istället ”det fanns till Abraham”, ”det fanns till David” osv. Det hebreiska uttrycket betyder inte ett formellt och absolut ägande, även om det oftast översätts på det sättet. I stället betyder det att någon förvaltar eller lånar något.

 

Att hävda att den bibliska hebreiskan helt saknar ord för ägande är kanske att gå lite för långt, men det är ändå så att ord för att äga i vår betydelse saknas. Hebreiskan har andra sätt att uttrycka sig på som ger valörer till ägandet som saknas i vårt västerländska sätt att uttrycka oss.

Förvaltarskap – "det finns till mig"

I det bibliska språket används uttrycket jesh li (יש לי) med alla sina varianter på avslutande bokstäver som anger vilken person eller vilka personer som avses.

Bokstavligt översatt betyder det "det finns till mig". Vanligast översätts det med att "jag har" i betydelsen jag äger.

Detta uttryck är dock inget ägande så som vi tänker när vi säger att jag har en bil. Då brukar vi mena att jag äger en bil som är min egen. Det hebreiska uttrycket jesh li innebär istället att bilen står till mitt förfogande, jag har rätt att använda den men också en skyldighet att förvalta den väl. Just förvaltarskapstanken och nyttjanderätten är centrala komponenter i hebreiskans sätt att uttrycka ägande.

I exempelvis 1 Mos 13:1 står det att Abram drar upp med allt som han äger. Där finns ett annat uttryck asher lo (אשר לו) som ordagrant betyder "som till honom". Det kan betraktas som en variant på jesh lo (finns till honom). Även här har vi precis samma förvaltarskapstanke i hebreiskan. Det översätts ofta med ägande men egentligen uttrycker det enbart vad som finns till Abrams förfogande att bruka och förvalta i det här exemplet.

I ett exempel från 2 Mos 21:28 finns ordet baal (בעל). Det betyder primärt herre men används också om make. På flera ställen har bibeln detta ord även för att uttrycka ägarskap, men i grunden är det samma logik här. Den som är herre över något, oavsett det är boskap eller något annat, är den som i egenskap av förvaltare har beslutanderätten om hur förvaltarskapet ska hanteras och utföras.

Redan i skapelsen satte Gud Adam att råda över, alltså förvalta, allting. Denna tanke går sedan igen genom hela Bibeln när hebreiskan aldrig ger uttryck för något annat än just förvaltarskap av allt som människor kan tyckas äga fast det inte är deras.

Gud äger

I Ps 24:1 står det att jorden är Herrens med allt som finns där. Alltså är det endast Gud själv som har absolut äganderätt. Här står det enbart la-Jahve (ליהוה), alltså ”till Gud”. Även i 1 Krön 29:11 finns ett liknande påstående om det som Gud äger. Här beskrivs Herrens ägarskap enbart med uttrycket lecha (לך) som betyder "till dig". Ingenstans föregås Guds ägande av jesh eller asher som det gör när människors ägande beskrivs. Just i de orden ligger förbehållet att vi inte äger, utan enbart har fått ställt till vårt förfogande, det som vi får förvalta och nyttja.

Ett undantag - Guds ord

Det finns dock ett undantag. I 5 Mos 29:29 står det att

"hemligheterna (det som inte är nedskrivet) tillhör (ägs av) Herren."

Här används la-Jahve, som används om Guds ägande.

Sedan fortsätter versen med uttrycket med det ovanliga la-nu som betyder till oss:

"men de ting (det som är skrivet i Torah) som är uppenbara, tillhör (ägs av) oss och våra söner till evig tid, för att vi ska göra (agera, handla efter) denna undervisnings ord."

Guds Ord har Herren gett oss som en äkta ägodel! Det ingår i blodsförbundet som vi har med Gud.

Vi äger inget materiellt

Vi människor äger ingenting materiellt, utan till oss finns det som vi behöver som ett lån och vi förväntas vara goda förvaltare av de ting som anförtros oss. Därutöver finns det en som agerar som en tjuv och har försökt att stjäla hela jorden. Men varken tjuvar som orättmätigt tillskansar sig saker eller människor som rättmätigt förvaltar saker är dess faktiska ägare.

Denna sanning finns inbyggd redan i det hebreiska språket i bibeln som saknar ord för absolut ägande när det handlar om människor. Det finns till oss att förvalta allt det som vi behöver och vår generösa Herre låter oss mer än gärna vara förvaltare över alla goda ting som finns här i världen.

Rent teologiskt blir detta sätt att uttrycka sig som hebreiskan har också relevant, eftersom Herren är vår försörjare och det är han som ställer alla resurser till vårt förfogande. När vi får det hebreiska språkets förhållningssätt till det som vi kallar för våra ägodelar, blir det ett helt nytt sätt att förhålla sig till det materiella. Då äger vi ingenting men har rätten att utnyttja alla resurser som ställs till vårt förfogande, förutsatt att vi förvaltar dem väl.
Mer från bloggen


Ge bort ett kapitel i GT!

av Kärnbibeln |
Ett kapitel i GT är i genomsnitt 25 verser långt. Slår man ut den beräknade kostnaden att översätta Bibeln, så blir det ungefär 40 kr per vers. Just nu pågår en insamling för att kunna anställa tre personer att arbeta med Kärnbibeln...

Lägg till Kärnbibeln och läsplaner på mobilen/läsplattan

av Kärnbibeln |
Ett sätt att smidigt komma åt webbsidan för Kärnbibeln och Bibelnpåettår på sin mobil/läsplatta är att lägga till dem på hemskärmen. Klickar man på ikonen för bibelnpåettår så kommer man automatiskt till dagens avsnitt på...

Bibelläsningsplaner 2022!

av Kärnbibeln |
Nu är sidan bibelnpåettår.se uppdaterat med nya Bibelplaner för 2022 så man smidigt kan läsa dagens avsnitt med Kärnbibelns översättning. Det finns 6 olika planer, allt från ett daglig Bibelord med 1-2 verser per dag till planer på tre...

Mål – Kärnbibeln GT klart 2023

av Kärnbibeln |
Svenska Kärnbibeln började 2004 som en enmansöversättning och har nu växt till att ha många volontärer som hjälper till. Målet är att få klart GT till 2023, vi är på god väg, just nu är 59% klart (18574 verser översatta) men 12810...

Bibelkalendern 2022

av Kärnbibeln |
Bibelkalendern är tänkt att vara en användbar hängkalender med extra plats för egna anteckningar varje dag och även utrymme att skriva noteringar i högerkolumnen. Varje månad har en bild och bibelvers. Kalendern har också med kyrkoåret (med...

L’abri la Vall i södra Frankrike – Ordet runt bordet (15/3-19/3 2022)

av Kärnbibeln |
Kom på några dagar med Bibeln, bön och lovsång i södra Frankrike. Sedan 2016 driver Magdalena och Björn Hedström L’abri la Vall som i huvudsak är en retreat- och kursgård, men även erbjuder semesterboende. I vår kommer vi ha några...

Bibelläsningsplan i judisk tradition

av Kärnbibeln |
Judarna har haft en lång tradition av att läsa sin Bibel regelbundet. Det anses att prästen Esra är den som lade grunden till den tradition som finns än idag där man läser Torah (de fem Moseböckerna) varje år. Uppdelningen är gjord i ett...

Hashtags – standard för bibelverser

av Kärnbibeln |
Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på Twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, osv. En hashtag skrivs med tecknet "#" följt...

Lyssna på Markusevangeliet!

av Kärnbibeln |
Nu finns Markusevangeliet som ljudbibel i appen! Vi är så tacksamma till Cherstin Lindberg som under våren har börjat läsa in Kärnbibeln. Den inlästa texten har med en del av parenteserna (med grekiska ordens betydelse), däremot är inga...

Bibelhebreiskan – ett tidlöst språk!

av Kärnbibeln |
I svenskan, och alla andra språk, används tempus. Vi använder begrepp som perfekt, presens och futurum. Det gör att vi kan veta om vi talar om det som redan har hänt, det som händer just nu eller det som ska hända i framtiden. Detta sätt att...

Det finns ingen slump eller tillfällighet

av Kärnbibeln |
Det hebreiska språket i bibeln är ett ganska väl avgränsat språk. Totalt finns det ungefär 8 000 olika ord. Drygt tusen av dessa ord är vanliga och förekommer ofta, medan andra ord inte används lika frekvent. Ungefär 400 ord förekommer...

Intervju i Himlen TV7

av Kärnbibeln |
Här kan du se intervjun med Världen idags Sara Andersson i serien Närbild. Klicka här för att se avsnittet i Play-arkivet.

Intervju i Världen Idag

av Kärnbibeln |
Ladda ner artikeln som PDF-fil Länk till hela Magasinet Här finns intervjun av Kerstin Schönström för Världen Idags bilaga – Guds levande Ord, mars 2021.     Nyöversättning. Kanske har du råkat på den drygt fem...

Nya fynd i ”Skräckens grotta” vid Döda havet

av Kärnbibeln |
De mest banbrytande handskriftsfynden på 60 år har gjorts i en grotta längs med ravinen Nahal Hever.         Det är en ravin som sträcker sig från Hebron (Hever) och Nahal är flod på hebreiska. Den ligger fyra...

Människans bilologiska maxålder – 120 år

av Kärnbibeln |
I Första Mosebok 6:3 ger Gud en maxgräns för människan – deras tid ska vara 120 år. På 1800-talet började forskare upptäcka och beskriva celldelning i växter och djur. Länge trodde man att cellerna kunde dela sig i all oändlighet,...

Rättfärdighet: Tsadik – Tsedaka

av Kärnbibeln |
Roten צדק – tsadak på hebreiska har som central betydelse att vara rättfärdig eller utöva rättfärdighet. Ett närbesläktat ord på samma rot är tsedaka som ofta översätts med allmosa, men mer korrekt som en frivillig gåva. Att ge...

Purim 2021 och Esters bok i provöversättning

av Kärnbibeln |
Torsdagskvällen 25/2 inleds Purim som är en festhögtid som avslutas nästa dag. Under gudstjänsten i synagogor läser man högt ur Esters bok på kvällsgudstjänsten i synagogorna. Hela församlingen är delaktig och beredd att varje gång den...

Ord som är i plural i hebreiskan!

av Kärnbibeln |
Det finns flera ord som ofta eller alltid förekommer i plural i GT. Bland dessa finns: חיים – evigt liv שמים – himlarna ירושלים – Jerusalem מים – livgivande vatten פנים – Guds närvaro...

Läsplaner med Kärnbibeln

av Kärnbibeln |
Följ med i Anta Utmaningens Bibelläsningsplaner med Svenska Kärnbibelns expanderade översättning! Sedan några år finns sidan bibelnpåettår.se där du smidigt kan läsa dagens texter på en mobilanpassad sida.   Vill man läsa...

Julevangeliet – Lukas 2:1-20

av Kärnbibeln |
Vi vill önska dig en riktigt god jul och ett välsignat gott nytt år. Så roligt att höra att översättningen uppskattas och används.   Här finns en ett klipp på YouTube med en julhälsning om du vill lyssna på...