Blogg | 2021-08-31 | Kärnbibeln

Vi äger ingenting!

bloggimage

I bibelhebreiskan finns inget uttryck för absolut ägande. När vi läser i svenska och engelska översättningar att Abraham, David, Jakob eller någon ”har” eller ”äger” ett visst antal djur, byggnader, tjänstefolk osv. missleds vi att tro att de äger dessa i vår betydelse av ägandeskap.

Hebreiskans uttryck är istället ”det fanns till Abraham”, ”det fanns till David” osv. Det hebreiska uttrycket betyder inte ett formellt och absolut ägande, även om det oftast översätts på det sättet. I stället betyder det att någon förvaltar eller lånar något.

 

Att hävda att den bibliska hebreiskan helt saknar ord för ägande är kanske att gå lite för långt, men det är ändå så att ord för att äga i vår betydelse saknas. Hebreiskan har andra sätt att uttrycka sig på som ger valörer till ägandet som saknas i vårt västerländska sätt att uttrycka oss.

Förvaltarskap – "det finns till mig"

I det bibliska språket används uttrycket jesh li (יש לי) med alla sina varianter på avslutande bokstäver som anger vilken person eller vilka personer som avses.

Bokstavligt översatt betyder det "det finns till mig". Vanligast översätts det med att "jag har" i betydelsen jag äger.

Detta uttryck är dock inget ägande så som vi tänker när vi säger att jag har en bil. Då brukar vi mena att jag äger en bil som är min egen. Det hebreiska uttrycket jesh li innebär istället att bilen står till mitt förfogande, jag har rätt att använda den men också en skyldighet att förvalta den väl. Just förvaltarskapstanken och nyttjanderätten är centrala komponenter i hebreiskans sätt att uttrycka ägande.

I exempelvis 1 Mos 13:1 står det att Abram drar upp med allt som han äger. Där finns ett annat uttryck asher lo (אשר לו) som ordagrant betyder "som till honom". Det kan betraktas som en variant på jesh lo (finns till honom). Även här har vi precis samma förvaltarskapstanke i hebreiskan. Det översätts ofta med ägande men egentligen uttrycker det enbart vad som finns till Abrams förfogande att bruka och förvalta i det här exemplet.

I ett exempel från 2 Mos 21:28 finns ordet baal (בעל). Det betyder primärt herre men används också om make. På flera ställen har bibeln detta ord även för att uttrycka ägarskap, men i grunden är det samma logik här. Den som är herre över något, oavsett det är boskap eller något annat, är den som i egenskap av förvaltare har beslutanderätten om hur förvaltarskapet ska hanteras och utföras.

Redan i skapelsen satte Gud Adam att råda över, alltså förvalta, allting. Denna tanke går sedan igen genom hela Bibeln när hebreiskan aldrig ger uttryck för något annat än just förvaltarskap av allt som människor kan tyckas äga fast det inte är deras.

Gud äger

I Ps 24:1 står det att jorden är Herrens med allt som finns där. Alltså är det endast Gud själv som har absolut äganderätt. Här står det enbart la-Jahve (ליהוה), alltså ”till Gud”. Även i 1 Krön 29:11 finns ett liknande påstående om det som Gud äger. Här beskrivs Herrens ägarskap enbart med uttrycket lecha (לך) som betyder "till dig". Ingenstans föregås Guds ägande av jesh eller asher som det gör när människors ägande beskrivs. Just i de orden ligger förbehållet att vi inte äger, utan enbart har fått ställt till vårt förfogande, det som vi får förvalta och nyttja.

Ett undantag - Guds ord

Det finns dock ett undantag. I 5 Mos 29:29 står det att

"hemligheterna (det som inte är nedskrivet) tillhör (ägs av) Herren."

Här används la-Jahve, som används om Guds ägande.

Sedan fortsätter versen med uttrycket med det ovanliga la-nu som betyder till oss:

"men de ting (det som är skrivet i Torah) som är uppenbara, tillhör (ägs av) oss och våra söner till evig tid, för att vi ska göra (agera, handla efter) denna undervisnings ord."

Guds Ord har Herren gett oss som en äkta ägodel! Det ingår i blodsförbundet som vi har med Gud.

Vi äger inget materiellt

Vi människor äger ingenting materiellt, utan till oss finns det som vi behöver som ett lån och vi förväntas vara goda förvaltare av de ting som anförtros oss. Därutöver finns det en som agerar som en tjuv och har försökt att stjäla hela jorden. Men varken tjuvar som orättmätigt tillskansar sig saker eller människor som rättmätigt förvaltar saker är dess faktiska ägare.

Denna sanning finns inbyggd redan i det hebreiska språket i bibeln som saknar ord för absolut ägande när det handlar om människor. Det finns till oss att förvalta allt det som vi behöver och vår generösa Herre låter oss mer än gärna vara förvaltare över alla goda ting som finns här i världen.

Rent teologiskt blir detta sätt att uttrycka sig som hebreiskan har också relevant, eftersom Herren är vår försörjare och det är han som ställer alla resurser till vårt förfogande. När vi får det hebreiska språkets förhållningssätt till det som vi kallar för våra ägodelar, blir det ett helt nytt sätt att förhålla sig till det materiella. Då äger vi ingenting men har rätten att utnyttja alla resurser som ställs till vårt förfogande, förutsatt att vi förvaltar dem väl.
Mer från bloggen


Ny tröja med Jeremia 1:4-5

av Kärnbibeln |
Så roligt att får samarbeta med duktiga designers. Tidigare har Melody Sundberg hjälpt oss att göra loggan för Kyrkoåretstexters sida. På frågan om hon ville göra en design med Kärnbibelns text på Jeremia 1:4-5 svarade hon ja! Här är...

Ny dansk Bibel 2036!

av Kärnbibeln |
Danska Bibelsällskapet tar nu initiativ till en helt ny översättning av Bibeln. Man har fått 16 miljoner till arbetet från A.P. Møllerske Støttefond. Det är över 30 år sedan, närmare bestämt 1992, som det danska bibelsällskapet gav ut...

Vem är jag i Jesus – löften från Bibeln!

av Kärnbibeln |
En Jesu efterföljare har inget skäl till att ha en dålig självbild. Dessa fantastiska Bibelställen visar på vem man är som kristen. Så här ser Gud på vem du är! Läs gärna dessa bibelställen högt för dig...

Grekiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Hebreiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Arameiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Nya produkter i webshoppen!

av Kärnbibeln |
Nu har vi uppdaterat shoppen med flera nya spännande produkter! Allt från airpodfodral med Rom 10:17 ("Tron kommer av det man hör"), förkläde med texten "smaka och se", ryggsäck med Kärnbibelnlogga, tygväska med Gal 6:2 "bär varandras...

Ge bort ett gåvobevis!

av Kärnbibeln |
Ett kapitel i GT är i genomsnitt 25 verser långt. Slår man ut den beräknade kostnaden att översätta Bibeln, så blir det ungefär 40 kr per vers. Vi har tagit fram ett gåvobevis, så vill du ge bort ett kapitel eller några verser som...

Kärnbibeln merch – produkter med budskap

av Kärnbibeln |
Nu har vi lanserat vår egna webshop med produkter med Kärnbibelns logga. Detta är ett sätt att få sprida det glada budskapet om Jesus. Varför inte ha en mössa med Kärnbibelns logga, bjuda på kaffe med en kopp som har en bibelvers eller ha en...

Ny milstolpe – 3000 verser kvar!

av Kärnbibeln |
Arbetet går framåt med Kärnbibeln, denna vecka passerade vi ännu en milstolpe – 3 000 verser kvar! Det innebär att 91% av hela Bibeln är klar! Nu är alltså 28 162 verser av Bibelns alla 31 162 verser översatta i en första...

Intervju i Inblick om tiden i Israel

av Kärnbibeln |
Tidningen Inblick gjorde ett reportage från vistelsen i Israel där Kärnbibeln nu blir klar på plats! Berättar om patriarkernas väg, Arad och andra spännande arkeologiska fynd och platser i Israel. Här är länk till artikeln, eller klicka...

Nu finns grekiska översättningen av GT i Kärnbibeln

av Kärnbibeln |
Nu finns den grekiska översättningen av Gamla Testamentet – Septuaginta (LXX) – med i Kärnbibeln. Slår man upp en vers så kan man nu både se den hebreiska texten och den grekiska översättningen. Denna översättning var den...

Hebreiska lexikonet klart i första version!

av Kärnbibeln |
Denna vecka avslutade en av volontärerna för Kärnbibeln, Peter Hauge, en stor milstolpe. Alla närmare 9 000 hebreiska ord har nu fått en svensk översättning! Nu finns Bibelns alla grekiska och hebreiska ord på svenska. Under menyn "Gå...

Fem röda kvigor – på plats i Israel inför nya året 5773!

av Kärnbibeln |
Det är fantastiskt spännande att få vara på plats i Israel och översätta det sista i GT för Kärnbibeln. Satt nyligen och gjorde lite korrektur i Fjärde Mosebok och lade in en bild på en röd kviga som behövs för ett offer, där man sedan...

Ny milstolpe – 5000 verser kvar!

av Kärnbibeln |
Arbetet går framåt med Kärnbibeln, denna vecka passerade vi ännu en milstolpe – 5 000 verser kvar! Nu är alltså 26 197 verser av Bibelns alla 31 162 verser översatta i en första version! De åtta böcker som återstår...

Nyhetsbrev September – på plats i Israel för finalen av GT!

av Kärnbibeln |
Här är senaste nyhetsbrevet. Nu är vi på plats i Israel för finalen av översättningen av GT!   Här kan du läsa brevet.   Vill du ta få nyhetsbrevet en gång i månaden till din e-post så kan du lägga till din...

Bibelkalendern 2023

av Kärnbibeln |
Bibelkalendern är tänkt att vara en användbar häng-kalender med extra plats för egna anteckningar varje dag och även utrymme att skriva noteringar i högerkolumnen. Varje månad har en bild och bibelvers. Kalendern har också med kyrkoåret...

Intervjun om utgrävningen av Bibliska Livna

av Kärnbibeln |
Här finns länk till intervjun på dagen.se.                

Nyhetsbrev – juli

av Kärnbibeln |
Här är senaste nyhetsbrevet. Det handlar lite om utgrävningar i Bibliska Livna, hur en försening ledde till välsignelse med dop i Jordanfloden och som vanligt lite statistik var vi befinner oss i översättningsarbetet.   Här kan...

Utgrävning av Josuas altare – Kiasm med förbannelser hittat, äldsta fyndet med Gudsnamnet JHVH

av Kärnbibeln |
Väldigt spännande fynd på vid utgrävningarna av Josua altare på norra delen av berget Ejval (Ebal). På en presskonferens i torsdags i Houston tillgängliggjorde man fyndet som hittades 2019 när man nu gick igenom materialet från tidigare...