Sökresultat: 51 - 52 av totalt 52 träffar för 'nasaret'

Tills jag kommer, fortsätt att
    läsa högt ur Skriften [främst GT, men även vissa NT-brev fanns i omlopp, se 2 Pet 3:16.]
    uppmuntra (trösta, hjälpa, komma till någons sida, förmana)
    och undervisa (lära, instruera). [Den kristna gudstjänsten följde samma mönster som den judiska samlingen i synagogan där någon efter textläsningen lade ut ordet. Jesus följde det mönstret i Nasaret och Paulus och Barnabas gjorde på samma sätt i Antiokia i Pisidien, se Luk 4:16-20; Apg 13:15. Uppmuntran och undervisning hör ihop. Båda orden finns tillsammans i Rom 12:7-8.]

Jesus är Kristus [Messias, den Smorde],
    alltid densamme -
    i går [då Jesus levde på jorden och era första ledare såg honom],
    i dag [i vår tid],
    och för evigt (i all framtid). [Kristus är en försvenskad form av det grekiska ordet "christós" som betyder "en som är smord" eller "den Smorde". Den hebreiska motsvarigheten är "messias". Israels präster och kungar smordes med olja, så ordet används generellt om "en smord" präst eller kung som avskilts för tjänst, se 3 Mos 4:5; 1 Sam 10:1. Den andra betydelsen är "den Smorde" som syftar på världens frälsare Messias. Även om hebreiskan inte gör skillnad på små och stora bokstäver gör bibelöversättningar det för att förtydliga vilken av betydelserna av messias/Messias och smord/Smord som åsyftas. Uttrycket "Jesus är Kristus" beskriver hur Jesus är den Messias som gamla testamentet talar om. Både hans mänsklighet och gudomlighet representeras i detta namn. Den mänskliga Jesus från Nasaret och den av Fadern smorde konungen från himlen.]

Sökresultat: 51 - 52 av totalt 52 träffar för 'nasaret'