Matteusevangeliet 7:12

Därför [eftersom er Fader i himlarna är god och generös, se vers 11]: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er,
    det ska ni också göra för dem.

För detta är [summan av] undervisningen [Moseböckerna – Torah] och profeterna.

[Denna vers har kommit att kallas 'den gyllene regeln' och är en parafras av 3 Mos 19:18 som Jesus kallar det näst största budet, se Matt 22:39. De som lyssnade till Jesu Bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som en generation före Jesu tid sammanfattat Moseböckernas undervisning med orden: 'Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela Torah – resten är kommentarer.' Till skillnad från Hillels, Isokrates (436-338 f.Kr.) och andra grekiska retorikers versioner av den gyllene regeln, innehåller Jesu uppmaning inte något förbud. Det är stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: 'Hur skulle jag själv vilja bli bemött?']


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάντα   οὖν   ὅσα   ἐὰν   θέλητε   ἵνα   ποιῶσιν   ὑμῖν   οἱ   ἄνθρωποι,   οὕτως   καὶ   ὑμεῖς   ποιεῖτε   αὐτοῖς·   οὗτος   γάρ   ἐστιν   ὁ   νόμος   καὶ   οἱ   προφῆται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All things A-APN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G1437 ἐὰν om, ifall maybe COND
G2309 θέλητε du ska önska you shall desire V-PAS-2P
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4160 ποιῶσιν skall stifta shall enact V-PAS-3P
G4771 ὑμῖν du, ni, er for you P-2DP
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G0444 ἄνθρωποι, människa men, N-NPM
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G4160 ποιεῖτε göra do enact V-PAM-2P
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det for them. P-DPM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G4396 προφῆται.¶ profet prophets. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.