Matteus 7:12

"Så därför [eftersom er Fader i himlen är god och generös, se vers 11]: Allt [gott] vad ni vill att andra ska göra för er,
    det ska ni göra för dem.

Detta är [summan av] lagen och profeterna.

[Denna vers har kommit att kallas 'den gyllene regeln', men Jesus var inte den förste med att formulera en sådan tanke. De som lyssnade till Jesu Bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som många år tidigare sammanfattat lagen med orden: 'Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela lagen. Resten är kommentarer.' Skillnaden mellan detta uttalande är att Jesu uppmaning inte innehöll något förbud. Det är stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: 'Hur skulle jag vilja bli bemött om jag var i min nästas situation?']