Matteusevangeliet 1:1

Detta är släkttavlan [ordagrant "boken om genealogin"] för Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    ättling (son, släkt) till David,
    ättling (son, släkt) till Abraham.

[Matteus använder samma grekiska fras som den grekiska översättningen av Moseböckerna gör för det hebreiska ordet toledot. Detta ord används för att markera ett nytt stycke och en "fortsatt historia" i Första Moseboken, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10 osv. Ordet kopplar tydligt ihop detta evangelium med Guds stora frälsningsplan genom hela Bibeln. I den första versen summeras hur Jesus uppfyller hela Gamla testamentets förväntan på den Messias som skulle komma från kung Davids ätt. Släkttavlan utgår från Abraham, israeliternas fader, genom vilken alla folk på jorden ska välsignas.

I den judiska kulturen står kvinnor högt. Det fanns kvinnliga domare och två böcker är uppkallade efter kvinnor. I släkttavlor är det dock ovanligt att deras namn står med, se 1 Mos 5; 11:10–32. Det är anmärkningsvärt att Matteus väljer att lyfta fram just följande fem kvinnor:
  • Tamar som förklädde sig till prostituerad och fick barn med sin svärfar Juda, se vers 3.
  • Rahab som gått till historien som "skökan Rahab", se vers 5.
  • Rut som förlorade sin man i unga år, se vers 5.
  • Batseba som blev lurad in i en otrohetsaffär med David, se vers 6.
  • Maria som fick utstå lidande och förtal eftersom få trodde på jungfrufödseln, se vers 16.
Talet fem står för nåd. Vilken nåd att det i Jesu mänskliga gener fanns människor som råkat ut för de värsta situationer man kan tänka sig.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Βίβλος   γενέσεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   υἱοῦ   Δαυὶδ   υἱοῦ   Ἀβραάμ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0976 Βίβλος bok, skriftrulle [The] book N-NSF
G1078 γενέσεως släkttavla, generation of [the] genealogy N-GSF
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G5207 υἱοῦ son, ättling son N-GSM
G1138 Δαυὶδ David of David, N-GSM-P
G5207 υἱοῦ son, ättling son N-GSM
G0011 Ἀβραάμ. Abraham of Abraham: N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.