Uppenbarelseboken 6:6

Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna: "Ett mått vete [gr. choinix – en dagsranson, omkring en liter] för en denar [den vanliga dagslönen för en arbetare] och tre mått [omkring tre liter] korn för en denar. [Mer än ett tiodubbelt matpris.] Däremot olivoljan och vinet får du inte skada."

[Efter svärdet, som talar om krig, kommer ofta svält. Det kan också ha att göra med kraftig inflation och en ekonomisk obalans.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἤκουσα   ὡς   φωνὴν   ἐν   μέσῳ   τῶν   τεσσάρων   ζῴων   λέγουσαν·   χοῖνιξ   σίτου   δηναρίου   καὶ   τρεῖς   χοίνικες   κριθῶν   δηναρίου,   καὶ   τὸ   ἔλαιον   καὶ   τὸν   οἶνον   μὴ   ἀδικήσῃς.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἤκουσα   ὡς   φωνὴν   ἐν   μέσῳ   τῶν   τεσσάρων   ζῴων   λέγουσαν·   χοῖνιξ   σίτου   δηναρίου   καὶ   τρεῖς   χοίνικες   κριθῶν   δηναρίου,   καὶ   τὸ   ἔλαιον   καὶ   τὸν   οἶνον   μὴ   ἀδικήσῃς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0191 ἤκουσα (akouo)
höra, lyssna I heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G5613 ὡς (hos)
som [something] like
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5456 φωνὴν (phone)
röst, rop a voice
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3319 μέσῳ (mesos)
mitt ibland, [the] midst
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
T-GPN
G5064 τεσσάρων (tessares, tessara)
fyra, 4 four
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
A-GPN
G2226 ζῴων (zoon)
djur living creatures,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
N-GPN
G3004 λέγουσαν· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
V-PAP-ASF
G5518 χοῖνιξ (choinix)
mått A choenix
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4621 σίτου (sitos)
vete of wheat
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1220 δηναρίου (denarion)
denar for a denarius,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5140 τρεῖς (treis, tria)
3, tre three
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
A-NPF
G5518 χοίνικες (choinix)
mått choenixes
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G2915 κριθῶν (krithe)
korn of barley
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G1220 δηναρίου, (denarion)
denar for a denarius;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G1637 ἔλαιον (elaion)
olja oil
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3631 οἶνον (oinos)
vin, vinpress wine
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0091 ἀδικήσῃς.¶ (adikeo)
skada, göra fel, agera orätt you may injure.
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. andra person Singular
V-AAS-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)