Uppenbarelseboken 6:4

En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐξῆλθεν   ἄλλος   ἵππος   πυρρός.   καὶ   τῷ   καθημένῳ   ἐπ᾽   αὐτὸν   ἐδόθη   αὐτῷ   λαβεῖν   τὴν   εἰρήνην   ἐκ   τῆς   γῆς,   καὶ   ἵνα   ἀλλήλους   σφάξουσιν.   καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   μάχαιρα   μεγάλη.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐξῆλθεν   ἄλλος   ἵππος   πυρρός.   καὶ   τῷ   καθημένῳ   ἐπ᾽   αὐτὸν   ἐδόθη   αὐτῷ   λαβεῖν   τὴν   εἰρήνην   ἐκ   τῆς   γῆς,   καὶ   ἵνα   ἀλλήλους   σφάξουσιν.   καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   μάχαιρα   μεγάλη.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 27 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξῆλθεν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida... went forth
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0243 ἄλλος (allos)
annan, andra another
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2462 ἵππος (hippos)
häst horse
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4450 πυρρός. (purrhos)
eldröd bright red;
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne to the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2521 καθημένῳ (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid sitting
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
V-PNP-DSM
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge, få was granted
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2983 λαβεῖν (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta to take
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1515 εἰρήνην (eirene)
frid peace
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0240 ἀλλήλους (allelon)
varandra one another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
C-APM
G4969 σφάξουσιν. (sphazo)
slakta, mörda they will slay;
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge, få was given
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3162 μάχαιρα (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv a sword
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3173 μεγάλη.¶ (megas)
stor, mäktig, viktig great.
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)