Uppenbarelseboken 5:8

När han tagit bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner. [En ängel lyfter sedan upp dessa på altaret, se Upp 8:3.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ὅτε   ἔλαβεν   τὸ   βιβλίον,   τὰ   τέσσαρα   ζῷα   καὶ   οἱ   εἴκοσι   τέσσαρες   πρεσβύτεροι   ἔπεσαν   ἐνώπιον   τοῦ   ἀρνίου   ἔχοντες   ἕκαστος   κιθάραν   καὶ   φιάλας   χρυσᾶς   γεμούσας   θυμιαμάτων   αἵ   εἰσιν   αἱ   προσευχαὶ   τῶν   ἁγίων.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ὅτε   ἔλαβεν   τὸ   βιβλίον,   τὰ   τέσσαρα   ζῷα   καὶ   οἱ   εἴκοσι   τέσσαρες   πρεσβύτεροι   ἔπεσαν   ἐνώπιον   τοῦ   ἀρνίου   ἔχοντες   ἕκαστος   κιθάραν   καὶ   φιάλας   χρυσᾶς   γεμούσας   θυμιαμάτων   αἵ   εἰσιν   αἱ   προσευχαὶ   τῶν   ἁγίων.  

Grundtextkommentarer

TR har 30 ord, NA har 31 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2983 ἔλαβεν (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta He had taken
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0975 βιβλίον, (biblion)
bok, brev, bokrulle scroll,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G5064 τέσσαρα (tessares, tessara)
fyra, 4 four
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
A-NPN
G2226 ζῷα (zoon)
djur living creatures
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1501 εἴκοσι (eikosi)
tjugo twenty
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G5064 τέσσαρες (tessares, tessara)
fyra, 4 four
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G4245 πρεσβύτεροι (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G4098 ἔπεσαν (pipto)
falla fell down
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G0721 ἀρνίου (arnion)
lamm, litet lamm Lamb,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, vara, behöva having
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G1538 ἕκαστος (hekastos)
var och en, alla, varje each
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2788 κιθάραν (kithara)
harpa a harp
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5357 φιάλας (phiale)
skål bowls
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G5552 χρυσᾶς (chruseos)
guldig, gyllene golden
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G1073 γεμούσας (gemo)
fylla, bli full being full
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
V-PAP-APF
G2368 θυμιαμάτων (thumiama)
rökelse of incenses,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
N-GPN
G3739 αἵ (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
R-NPF
G1510 εἰσιν (eimi)
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G4335 προσευχαὶ (proseuche)
bön prayers
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G0040 ἁγίων. (hagios)
helig saints.
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)