Uppenbarelseboken 5:5

Då sade en av de [tjugofyra] äldste till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam [1 Mos 49:9–10], Davids rotskott [Jes 11:1, 10], har segrat (triumferat). Han kan öppna bokrullen och bryta de sju sigillen."

[I synen i förra kapitlet fram till nu har Gud Fadern på tronen, den helige Ande och allt skapat tydligt framträtt. Nu kommer crescendot i synen – lejonet av Juda stam och Davids rotskott. Två välkända messianska uttryck från Gamla testamentet. Jakob profeterade i 1 Mos 49:10 över Juda: "Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga." Nu slår denna profetia in, se även Jesu släkttavla i Matt 1:2 och Luk 3:33.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   εἷς   ἐκ   τῶν   πρεσβυτέρων   λέγει   μοι·   μὴ   κλαῖε.   ἰδοὺ   ἐνίκησεν   ὁ   λέων   ὁ   ἐκ   τῆς   φυλῆς   Ἰούδα,   ἡ   ῥίζα   Δαυίδ,   ἀνοῖξαι   τὸ   βιβλίον   καὶ   τὰς   ἑπτὰ   σφραγῖδας   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   εἷς   ἐκ   τῶν   πρεσβυτέρων   λέγει   μοι·   μὴ   κλαῖε.   ἰδοὺ   ἐνίκησεν   ὁ   λέων   ὁ   ὢν   ἐκ   τῆς   φυλῆς   Ἰούδα,   ἡ   ῥίζα   Δαυίδ,   ἀνοῖξαι   τὸ   βιβλίον   καὶ   λῦσαι   τὰς   ἑπτὰ   σφραγῖδας   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 29 ord, TR har 31 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1473 μοι· (ego)
mig to me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2799 κλαῖε. (klaio)
gråta, sörja do weep.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G2400 ἰδοὺ (idou)
se Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3528 ἐνίκησεν (nikao)
övervinna, segra has overcome
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3023 λέων (leon)
lejon Lion
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G5443 φυλῆς (phule)
stam tribe
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2455 Ἰούδα, (Ioudas)
Judas of Judah,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G4491 ῥίζα (rhiza)
rot, trädrot root
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1138 Δαυίδ, (Dabid)
David of David,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G0455 ἀνοῖξαι (anoigo)
öppna to open
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0975 βιβλίον (biblion)
bok, brev, bokrulle scroll
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G2033 ἑπτὰ (hepta)
sju, sjunde seven
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
Nummer Nummer
A-APF-NUI
G4973 σφραγῖδας (sphragis)
sigill seals
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
P-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)