Uppenbarelseboken 5:3

Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden [Hades, de dödas plats] kunde öppna bokrullen eller se in i den.

[Den som kan se dess innehåll kan förutse och skapa framtiden och därmed påverka historien. Ingen i hela universum, inget väsen i himlen, ingen nu levande på jorden eller någon som har levt var värdig.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   οὐδεὶς   ἐδύνατο   ἐν   τῷ   οὐρανῷ   οὐδὲ   ἐπὶ   τῆς   γῆς   οὐδὲ   ὑποκάτω   τῆς   γῆς   ἀνοῖξαι   τὸ   βιβλίον   οὔτε   βλέπειν   αὐτό.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   οὐδεὶς   ἐδύνατο   ἐν   τῷ   οὐρανῷ   οὐδὲ   ἐπὶ   τῆς   γῆς   οὐδὲ   ὑποκάτω   τῆς   γῆς   ἀνοῖξαι   τὸ   βιβλίον   οὔτε   βλέπειν   αὐτό.  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδεὶς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Nominativ Nominativ
A-NSM-N
G1410 ἐδύνατο (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan was able
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-INI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3772 οὐρανῷ (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G5270 ὑποκάτω (hupokato)
under under
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0455 ἀνοῖξαι (anoigo)
öppna to open
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0975 βιβλίον (biblion)
bok, brev, bokrulle scroll,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G0991 βλέπειν (blepo)
se, ge akt på to see
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτό. (autos)
honom, dem, henne, den, det it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
P-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)