Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Upp 14:9
En tredje ängel följde dem och sa med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand,

Interlinjär version BETA: (1)

Upp 14:9
Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
och annan budbärare tredje följa honom säger i röst stor om något tillbe denna vilddjur och denna bild honom och ta emot märke på denna panna honom eller på denna hand honom