Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Upp 14:7
Han sa med stark röst: "Vörda Gud och ge honom äran! Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna."

Interlinjär version BETA: (1)

Upp 14:7
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.¶
säger i röst stor frukta denna Gud och ge honom härlighet att anlända denna timme denna domstol honom och tillbe denna göra denna himmel och denna jorden och hav och källa vatten