Uppenbarelseboken 10:8

Rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: "Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἡ   φωνὴ   ἣν   ἤκουσα   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   πάλιν   λαλοῦσαν   μετ᾽   ἐμοῦ   καὶ   λέγουσαν·   ὕπαγε   λάβε   τὸ   βιβλίον   τὸ   ἠνεῳγμένον   ἐν   τῇ   χειρὶ   τοῦ   ἀγγέλου   τοῦ   ἑστῶτος   ἐπὶ   τῆς   θαλάσσης   καὶ   ἐπὶ   τῆς   γῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G5456 φωνὴ röst, rop voice N-NSF
G3739 ἣν vem that R-ASF
G0191 ἤκουσα höra, lyssna I heard V-AAI-1S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G3825 πάλιν igen again ADV
G2980 λαλοῦσαν tala, säga, predika, uttala was speaking V-PAP-ASF
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me, S-1SGSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγουσαν· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-ASF
G5217 ὕπαγε do go, V-PAM-2S
G2983 λάβε få, ta emot, välkomna, ta do take V-2AAM-2S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G0975 βιβλίον bok, brev, bokrulle little scroll N-ASN
G3588 τὸ -, denna, denne which T-ASN
G0455 ἠνεῳγμένον öppna opened V-RPP-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G5495 χειρὶ hand hand N-DSF
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G0032 ἀγγέλου ängel, budbärare angel N-GSM
G3588 τοῦ -, denna, denne who T-GSM
G2476 ἑστῶτος stå, ställa, bli avgjort, stå still standing V-RAP-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G2281 θαλάσσης sjö sea, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς. jorden, land, marken, trakten land. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.