Uppenbarelseboken 1:9

Jag, Johannes, er broder – som är delaktig med er i lidandet, riket och uthålligheten – i Jesus. [Både lidandet, på grund av tron, och delaktigheten i härligheten i riket var en verklighet, och balanseras av ståndaktighet.] Jag var på ön Patmos på grund av Guds ord och vittnesbörden om Jesus.

[Mitt i Egeiska havet ligger Patmos som användes som en romersk straffkoloni. Johannes hade förvisats dit från Efesos. Formuleringen "på grund av Guds ord" indikerar att anledningen var att han hade vittnat om Jesus och vägrat tillbe kejsaren. Just under kejsar Domitianus styre, 81-96 e.Kr., fanns en stark kejsarkult i staden.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγὼ   Ἰωάννης,   ὁ   καὶ   ἀδελφὸς   ὑμῶν   καὶ   συγκοινωνὸς   ἐν   τῇ   θλίψει   καὶ   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   καὶ   ὑπομονῇ   ἐν   Ἰησοῦ   Χριστῷ,   ἐγενόμην   ἐν   τῇ   νήσῳ   τῇ   καλουμένῃ   Πάτμῳ   διὰ   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ   καὶ   διὰ   τὴν   μαρτυρίαν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 Ἐγὼ
jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2491 Ἰωάννης,
Johannes John, N-NSM-P
G3588
denna, denne the T-NSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0080 ἀδελφὸς
bror, broder, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G4771 ὑμῶν
du, ni, er of you, P-2GP
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4791 συγκοινωνὸς
deltagare fellow-partaker N-NSM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ
denna, denne the T-DSF
G2347 θλίψει
lidande, ångest, förföljelse tribulation N-DSF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ
denna, denne T-DSF
G0932 βασιλείᾳ
Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5281 ὑπομονῇ
uthållighet, tålamod in endurance N-DSF
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2424 Ἰησοῦ
Jesus Jesus, N-DSM-P
G5547 Χριστῷ,
den Smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G1096 ἐγενόμην
vara, ske, bli, bli gjort, komma was V-2ADI-1S
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ
denna, denne the T-DSF
G3520 νήσῳ
ö island N-DSF
G3588 τῇ
denna, denne which T-DSF
G2564 καλουμένῃ
kalla, bjuda in is being called V-PPP-DSF
G3963 Πάτμῳ
Patmos Patmos, N-DSF-L
G1223 διὰ
genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὸν
denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον
ord, tal word N-ASM
G3588 τοῦ
denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ
Gud of God N-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ
genom, för, med, därför through PREP
G3588 τὴν
denna, denne the T-ASF
G3141 μαρτυρίαν
vittnesmål, vittnesbörd testimony N-ASF
G2424 Ἰησοῦ
Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ.
den Smorde, Kristus Christ. N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar