Uppenbarelseboken 1:9

Jag, Johannes, er broder – som är delaktig med er i lidandet, riket och uthålligheten – i Jesus. [Både lidandet, på grund av tron, och delaktigheten i härligheten i riket var en verklighet, och balanseras av ståndaktighet.] Jag var på ön Patmos på grund av Guds ord och vittnesbörden om Jesus.

[Mitt i Egeiska havet ligger Patmos som användes som en romersk straffkoloni. Johannes hade förvisats dit från Efesos. Formuleringen "på grund av Guds ord" indikerar att anledningen var att han hade vittnat om Jesus och vägrat tillbe kejsaren. Just under kejsar Domitianus styre, 81-96 e.Kr., fanns en stark kejsarkult i staden.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγὼ   Ἰωάννης,   ὁ   καὶ   ἀδελφὸς   ὑμῶν   καὶ   συγκοινωνὸς   ἐν   τῇ   θλίψει   καὶ   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   καὶ   ὑπομονῇ   ἐν   Ἰησοῦ   Χριστῷ,   ἐγενόμην   ἐν   τῇ   νήσῳ   τῇ   καλουμένῃ   Πάτμῳ   διὰ   τὸν   λόγον   τοῦ   θεοῦ   καὶ   διὰ   τὴν   μαρτυρίαν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 Ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2491 Ἰωάννης, Johannes John, N-NSM-P
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0080 ἀδελφὸς bror, pl. bröder/syskon brother N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4791 συγκοινωνὸς deltagare fellow-partaker N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G2347 θλίψει lidande, ångest, förföljelse tribulation N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5281 ὑπομονῇ uthållighet, tålamod in endurance N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-DSM-P
G5547 Χριστῷ, den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G1096 ἐγενόμην vara, ske, bli, bli gjort, komma was V-2ADI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G3520 νήσῳ ö island N-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne which T-DSF
G2564 καλουμένῃ kalla, inbjuden is being called V-PPP-DSF
G3963 Πάτμῳ Patmos Patmos, N-DSF-L
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3141 μαρτυρίαν vittnesmål, vittnesbörd testimony N-ASF
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.