Uppenbarelseboken 8:6

De sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

[Efter det sjätte sigillet hölls jordens vindar tillbaka, se Upp 7:1. Nu när Gudsfolket blivit märkta med Guds sigill i pannan fortsätter serien med basunstötarna. De första fyra är "naturliga" i det att de påverkar jorden, haven, sötvattnet och himlakropparna. De tre sista drabbar mänskligheten mer direkt.
    Det finns en parallell till skapelsen i Första Moseboken. Då skapades himlar, hav och jord. Nu upplöses skapelsen. Intressant är att det sker i omvänd ordning. Först påverkas en tredjedel av jordens växtlighet, sedan haven och sötvattnen och sist himlarna:
Basun 1 – 1/3 av växtligheten brinner upp, se Upp 8:7; 1 Mos 1:29.
Basun 2 & 3 – 1/3 av haven och floderna påverkas, se Upp 8:8–11; 1 Mos 1:20.
Basun 4 – 1/3 av himlakropparna förmörkas, se Upp 8:12; 1 Mos 1:14–15.

Samma motsatta mönster till skapelsen återfinns även i de sju vredesskålarna:
Vredesskål 1 – bölder på människor, se Upp 16:2; 1 Mos 1:27.
Vredesskål 2 & 3 – hav och sötvatten till blod, se Upp 16:3–4; 1 Mos 1:20.
Vredesskål 4 – solen sveder, se Upp 16:8; 1 Mos 1:14.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οἱ   ἑπτὰ   ἄγγελοι   οἱ   ἔχοντες   τὰς   ἑπτὰ   σάλπιγγας   ἡτοίμασαν   αὐτοὺς   ἵνα   σαλπίσωσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde seven A-NPM-NUI
G0032 ἄγγελοι ängel, budbärare angels N-NPM
G3588 οἱ -, denna, denne who T-NPM
G2192 ἔχοντες ha, vara, behöva are having V-PAP-NPM
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde seven A-APF-NUI
G4536 σάλπιγγας trumpet, basun trumpets N-APF
G2090 ἡτοίμασαν bana, bereda, göra i ordning prepared V-AAI-3P
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det themselves P-APM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4537 σαλπίσωσιν.¶ basunera, blåsa i en trumpet they may sound the trumpets. V-AAS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.