Uppenbarelseboken 8:10

Den tredje ängeln blåste i sin basun.

Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla
    och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ὁ   τρίτος   ἄγγελος   ἐσάλπισεν,   καὶ   ἔπεσεν   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   ἀστὴρ   μέγας   καιόμενος   ὡς   λαμπὰς   καὶ   ἔπεσεν   ἐπὶ   τὸ   τρίτον   τῶν   ποταμῶν   καὶ   ἐπὶ   τὰς   πηγὰς   τῶν   ὑδάτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5154 τρίτος tredje third A-NSM
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare angel N-NSM
G4537 ἐσάλπισεν, basunera, blåsa i en trumpet sounded [his] trumpet, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4098 ἔπεσεν falla fell V-2AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G0792 ἀστὴρ Stjärna a star N-NSM
G3173 μέγας stor, mäktig, viktig great, A-NSM
G2545 καιόμενος brinna, tända burning V-PPP-NSM
G5613 ὡς som like CONJ
G2985 λαμπὰς lampa, fackla a torch. N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4098 ἔπεσεν falla it fell V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὸ -, denna, denne a T-ASN
G5154 τρίτον tredje third A-ASN
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G4215 ποταμῶν flod rivers, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G4077 πηγὰς källa springs N-APF
G3588 τῶν -, denna, denne T-GPN
G5204 ὑδάτων. vatten of waters. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.