Uppenbarelseboken 6:16

och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   λέγουσιν   τοῖς   ὄρεσιν   καὶ   ταῖς   πέτραις·   πέσετε   ἐφ᾽   ἡμᾶς   καὶ   κρύψατε   ἡμᾶς   ἀπὸ   προσώπου   τοῦ   καθημένου   ἐπὶ   τοῦ   θρόνου   καὶ   ἀπὸ   τῆς   ὀργῆς   τοῦ   ἀρνίου,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... they say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
T-DPN
G3735 ὄρεσιν (oros)
berg mountains
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 ταῖς (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
T-DPF
G4073 πέτραις· (petra)
klippa rocks,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G4098 πέσετε (pipto)
falla do fall
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-2AAM-2P
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2928 κρύψατε (krupto)
gömma, gömd dölja, dold do hide
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4383 προσώπου (prosopon)
ansikte [the] face
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the [One]
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2521 καθημένου (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid sitting
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PNP-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2362 θρόνου (thronos)
tron throne,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G3709 ὀργῆς (orge)
vredesdomen, vrede wrath
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G0721 ἀρνίου, (arnion)
lamm, litet lamm Lamb,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)