Uppenbarelseboken 6:5

När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen [som hade ett ansikte som en människa, se Upp 4:7] säga: "Kom!"

Sedan såg jag (och jag såg), och se (en uppmaning att vara uppmärksam på vad som följer) en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ὅτε   ἤνοιξεν   τὴν   σφραγῖδα   τὴν   τρίτην,   ἤκουσα   τοῦ   τρίτου   ζῴου   λέγοντος·   ἔρχου   καὶ   βλέπε.   καὶ   εἶδον   καὶ   ἰδοὺ   ἵππος   μέλας   καὶ   ὁ   καθήμενος   ἐπ᾽   αὐτὸν   ἔχων   ζυγὸν   ἐν   τῇ   χειρὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3753 ὅτε
när, medans when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0455 ἤνοιξεν
öppna He opened
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4973 σφραγῖδα
sigill seal
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τὴν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G5154 τρίτην,
tredje third,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G0191 ἤκουσα
höra, lyssna I heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G5154 τρίτου
tredje third
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G2226 ζῴου
djur living creature
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3004 λέγοντος·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
V-PAP-GSN
G2064 ἔρχου
anlända, komma, gå do come
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PNM-2S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0991 βλέπε.
se, ge akt på do heed
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1492 εἶδον
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I saw,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-2AAI-1S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G2462 ἵππος
häst a horse
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3189 μέλας
svart black,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2521 καθήμενος
sitta, sitta ner, sitta vid sitting
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PNP-NSM
G1909 ἐπ᾽
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2192 ἔχων
ha, vara, behöva having
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2218 ζυγὸν
ok a pair of scales
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G5495 χειρὶ
hand hand
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0846 αὐτοῦ.
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar