Uppenbarelseboken 6:10

De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔκραξαν   φωνῇ   μεγάλῃ   λέγοντες·   ἕως   πότε,   ὁ   δεσπότης   ὁ   ἅγιος   καὶ   ὁ   ἀληθινός,   οὐ   κρίνεις   καὶ   ἐκδικεῖς   τὸ   αἷμα   ἡμῶν   ἐκ   τῶν   κατοικούντων   ἐπὶ   τῆς   γῆς;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2896 ἔκραξαν
skrika, ropa they were crying
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G5456 φωνῇ
röst, rop in a voice
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3173 μεγάλῃ
stor, mäktig, viktig loud,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G3004 λέγοντες·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G2193 ἕως
till, förrän, Until
Preposition Preposition
PREP
G4219 πότε,
när, hur länge when,
Partikel Partikel
Frågande Partikel Frågande
PRT-I
G3588
denna, denne O
Best. Art. Bestämd artikel
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
T-VSM
G1203 δεσπότης
Herre, herrar Lord,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
T-VSM
G0040 ἅγιος
helig holy
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
A-VSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0228 ἀληθινός,
sanna true,
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
A-VSM
G3756 οὐ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G2919 κρίνεις
döma, gå till rätta do You judge,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1556 ἐκδικεῖς
skaffa rätt, straffa, hämnd avenge
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0129 αἷμα
blod blood
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1473 ἡμῶν
jag, mig, min, mitt of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2730 κατοικούντων
bo, bosätta, bor dwelling
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM
G1909 ἐπὶ
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς;
jorden, land, marken, trakten earth?
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar