Uppenbarelseboken 5:9

Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,
    för du har blivit slaktad,
och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud
    av alla stammar
    och språk
    och länder (folk, folkgrupper)
    och folk (folkslag, etniciteter).
    [Samma fyra ord återkommer i Upp 7:9 – i omvänd ordning, förutom "stammar".]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ᾄδουσιν   ᾠδὴν   καινὴν   λέγοντες·   ἄξιος   εἶ   λαβεῖν   τὸ   βιβλίον   καὶ   ἀνοῖξαι   τὰς   σφραγῖδας   αὐτοῦ,   ὅτι   ἐσφάγης   καὶ   ἠγόρασας   τῷ   θεῷ   ἡμᾶς   ἐν   τῷ   αἵματί   σου   ἐκ   πάσης   φυλῆς   καὶ   γλώσσης   καὶ   λαοῦ   καὶ   ἔθνους  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0103 ᾄδουσιν
sjunga they are singing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G5603 ᾠδὴν
sång a song
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2537 καινὴν
ny new,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G3004 λέγοντες·
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G0514 ἄξιος
värdig, tillhör, överensstämmer med Worthy
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1510 εἶ
är are You
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G2983 λαβεῖν
få, ta emot, välkomna, ta to take
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0975 βιβλίον
bok, brev, bokrulle scroll,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0455 ἀνοῖξαι
öppna to open
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 τὰς
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G4973 σφραγῖδας
sigill seals
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G0846 αὐτοῦ,
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
P-GSN
G3754 ὅτι
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4969 ἐσφάγης
slakta, mörda You were slain,
VERB Verb
2:a Aorist Passiv Indikativ Andra Aorist Passiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-2API-2S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0059 ἠγόρασας
köpa, lösa in You purchased
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G3588 τῷ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2316 θεῷ
Gud to God
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G1473 ἡμᾶς
jag, mig, min, mitt us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G0129 αἵματί
blod blood
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G4771 σου
du, ni, er of You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάσης
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G5443 φυλῆς
stam tribe
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1100 γλώσσης
tunga tongue
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2992 λαοῦ
folk people
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1484 ἔθνους
hedning, folk, nation,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar