Uppenbarelseboken 5:4

Jag [Johannes] grät högt för att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐγὼ   ἔκλαιον   πολὺ   ὅτι   οὐδεὶς   ἄξιος   εὑρέθη   ἀνοῖξαι   καὶ   ἀναγνῶναι   τὸ   βιβλίον   οὔτε   βλέπειν   αὐτό.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἐγὼ
jag, mig, min, mitt I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G2799 ἔκλαιον
gråta, sörja I was weeping
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-IAI-1S
G4183 πολὺ
många, mycket, stor much,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3754 ὅτι
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδεὶς
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Nominativ Adjektiv Nominativ Singular Maskulin Nominativ
A-NSM-N
G0514 ἄξιος
värdig, tillhör, överensstämmer med worthy
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2147 εὑρέθη
finna, befinnas vara was found
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G0455 ἀνοῖξαι
öppna to open
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0314 ἀναγνῶναι
läsa to read
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G0975 βιβλίον
bok, brev, bokrulle scroll,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3777 οὔτε
varken, inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G0991 βλέπειν
se, ge akt på to see
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G0846 αὐτό.
honom, dem, henne, den, det it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
P-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar