Uppenbarelseboken 2:20

Men detta har jag emot dig [som är pastor i församlingen]: Du tolererar (gör inget åt) kvinnan Isebel, hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt (olovlig sex – gr. pornea) och äta offerkött.

[Denna kvinna som antagligen hette något annat, syftar på Ahabs ökända hustru Isebel som listigt och aktivt förde bort israeliterna från Gud och införde Baalsdyrkan, se 1 Kung 16:31; 18:4; 21:25. Här i Thyatira fanns alltså en fru (till en inflytelserik man) som tilläts härja fritt i församlingen och förledde dem att tänka att det inte var fel att besöka tempelprostituerade och äta offerkött, vilket gick emot vad man lärde, se Apg 15:29.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἔχω   κατὰ   σοῦ   ὀλίγα   ὅτι   ἀφεῖς   τὴν   γυναῖκα   γυναῖκα   Ἰεζάβελ,   ἡ   λέγουσα   ἑαυτὴν   προφῆτιν   προφῆτιν   διδάσκει   καὶ   πλανᾷ   τοὺς   ἐμοὺς   δούλους   πορνεῦσαι   καὶ   φαγεῖν   εἰδωλόθυτα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G3641 ὀλίγα få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund few things A-APN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0863 ἀφεῖς lämna, förlåta, tillåt, försaka you permit V-2PAI-2S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1135 γυναῖκα kvinna, hustru woman N-ASF
G1135 γυναῖκα kvinna, hustru woman N-ASF
G2403 Ἰεζάβελ, Isebel Jezebel, N-ASF-P
G3588 denna, denne the [one] T-NSF
G3004 λέγουσα sa, säga, tala, kalla calling V-PAP-NSF
G1438 ἑαυτὴν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras herself F-3ASF
G4398 προφῆτιν profetissa a prophetess N-ASF
G4398 προφῆτιν profetissa a prophetess N-ASF
G1321 διδάσκει undervisa, lära teaching V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4105 πλανᾷ bedra, förleda, gå vilse misleading V-PAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G1699 ἐμοὺς min, mitt, mina My S-1SAPM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G4203 πορνεῦσαι begå sexuell omoral, begå äktenskapsbrott to commit sexual immorality, V-AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5315 φαγεῖν äta to eat V-AAN
G1494 εἰδωλόθυτα. avgudaoffer, offerkött things sacrificed to idols. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.