Uppenbarelseboken 22:6

Han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud [1 Kor 14:32], har sänt ut sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart (snabbt) måste ske." [Upp 1:1]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   εἶπέν   μοι·   οὗτοι   οἱ   λόγοι   πιστοὶ   καὶ   ἀληθινοί,   καὶ   καὶ   κύριος   ὁ   θεὸς   τῶν   πνευμάτων   τῶν   προφητῶν   ἀπέστειλεν   τὸν   ἄγγελον   αὐτοῦ   δεῖξαι   τοῖς   δούλοις   αὐτοῦ   ἃ   δεῖ   γενέσθαι   ἐν   τάχει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2036 εἶπέν säga, tala, bud he said V-2AAI-3S
G1473 μοι· jag, mig, min, mitt to me, P-1DS
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These D-NPM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G3056 λόγοι ord, tal words N-NPM
G4103 πιστοὶ trogen [are] faithful A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0228 ἀληθινοί, sanna true. A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2962 κύριος Herren, herre Lord, N-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G4151 πνευμάτων Ande spirits N-GPN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets, N-GPM
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0032 ἄγγελον ängel, budbärare angel N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1166 δεῖξαι visa to show V-AAN
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G1401 δούλοις tjänare servants N-DPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3739 vem [the things] that R-APN
G1210 δεῖ binda must V-PAI-3S
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma come to pass V-2ADN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5034 τάχει. plötsligt, hastigt quickness. N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.