Uppenbarelseboken 22:5

Det ska aldrig mer bli någon natt. Ingen behöver längre någon lykta eller solens sken, eftersom Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera i evigheters evighet.

[Välsignelsebönen får här sitt fullständiga genomslag – Herren låter sitt ansikte lysa över dig, och han vänder sitt ansikte till dig, se 4 Mos 6:25‑26. Notera också användandet av "Guds och Lammets tron" i vers 1 och 3. Gud och Lammet har delad tron, ytterligare argument för att Jesus är Gud.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   νὺξ   οὐκ   ἔσται   ἔτι,   καὶ   οὐκ   ἔχουσιν   χρείαν   χρείαν   λύχνου   καὶ   φωτὸς   ἡλίου   ὅτι   κύριος   ὁ   θεὸς   φωτίσει   φωτίσει   αὐτούς.   καὶ   βασιλεύσουσιν   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3571 νὺξ natt, midnatt night N-NSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔσται är there will be V-FDI-3S
G2089 ἔτι, ännu, andra, längre, ytterligare still, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχουσιν ha, vara, behöva they have V-PAI-3P
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G3088 λύχνου ljus, lampa of a lamp N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5457 φωτὸς ljus of [the] light N-GSN
G2246 ἡλίου sol, öst of [the] sun, N-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2962 κύριος Herren, herre [the] Lord N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G5461 φωτίσει lysa will enlighten V-FAI-3S
G5461 φωτίσει lysa will enlighten V-FAI-3S
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0936 βασιλεύσουσιν regera they will reign V-FAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages N-APM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0165 αἰώνων.¶ evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.