Uppenbarelseboken 22:18

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord,
    ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μαρτυρῶ   ἐγὼ   παντὶ   τῷ   ἀκούοντι   τοὺς   λόγους   τῆς   προφητείας   τοῦ   βιβλίου   τούτου·   ἐάν   τις   ἐπιθῇ   ἐπ᾽   αὐτά,   ἐπιθήσει   ὁ   θεὸς   ἐπ᾽   αὐτὸν   τὰς   πληγὰς   τὰς   γεγραμμένας   ἐν   τῷ   βιβλίῳ   τούτῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3140 Μαρτυρῶ vittna Testify V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G0191 ἀκούοντι höra, lyssna is hearing V-PAP-DSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4394 προφητείας profetia prophecy N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G0975 βιβλίου bok, brev, bokrulle book N-GSN
G3778 τούτου· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this: D-GSN
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G2007 ἐπιθῇ lägga på, lägga, shall add V-2AAS-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till to PREP
G0846 αὐτά, honom, dem, henne, den, det these things, P-APN
G2007 ἐπιθήσει lägga på, lägga, will add V-FAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till unto PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4127 πληγὰς slå, misshandla plagues N-APF
G3588 τὰς denna, denne which T-APF
G1125 γεγραμμένας skriva written V-RPP-APF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G0975 βιβλίῳ bok, brev, bokrulle book N-DSN
G3778 τούτῳ. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.