Uppenbarelseboken 19:2

för hans domar är sanna och rätta.
Han har dömt den stora skökan [det stora Babylon, se Upp 14:8]
    som fördärvade jorden med sin otukt
    och straffat henne för sina tjänares blod."

[Det är inte Babylons fall som är orsaken till glädjen. Sången betonar i stället Guds attribut – han är sann och rättfärdig, se även Upp 15:3; 16:7. Gud finner inte glädje i den ogudaktiges död, i stället vill han se omvändelse, se Hes 18:23. Händels Hallelujakör från 1741 har inspirerats från denna passage.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ἀληθιναὶ   καὶ   δίκαιαι   αἱ   κρίσεις   αὐτοῦ,   ὅτι   ἔκρινεν   τὴν   πόρνην   τὴν   μεγάλην   ἥτις   ἔφθειρεν   τὴν   γῆν   ἐν   τῇ   πορνείᾳ   αὐτῆς,   καὶ   ἐξεδίκησεν   τὸ   αἷμα   τῶν   δούλων   αὐτοῦ   ἐκ   τῆς   χειρὸς   αὐτῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G0228 ἀληθιναὶ sanna true A-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1342 δίκαιαι rättfärdig righteous [are] A-NPF
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G2920 κρίσεις domstol, fördömelse judgments N-NPF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2919 ἔκρινεν döma, gå till rätta He has judged V-AAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4204 πόρνην sexuellt omoralisk kvinna, prostituerad kvinna prostitute N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3173 μεγάλην stor great, A-ASF
G3748 ἥτις som, vilken who R-NSF
G5351 ἔφθειρεν fördärva was corrupting V-IAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten earth N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4202 πορνείᾳ otukt, sexuell omoral, äktenskapsbrott sexual immorality N-DSF
G0846 αὐτῆς, honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1556 ἐξεδίκησεν skaffa rätt, straffa, hämnd He has avenged V-AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0129 αἷμα blod blood N-ASN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1401 δούλων tjänare servants N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5495 χειρὸς hand hand N-GSF
G0846 αὐτῆς.¶ honom, dem, henne, den, det of her. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.