Uppenbarelseboken 19:18

så ska ni få äta
    kött av kungar,
    kött av befälhavare,
    kött av mäktiga män,
    kött av hästar och deras ryttare
    och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora."

[Ordet kött förekommer fem gånger i denna mening. Även om det refererar till kroppen som gamarna äter, så finns även en djupare mening här. Människan kommer till korta på grund av sin fallna natur, köttet, se 1 Mos 6:3; Joh 3:6; Rom 7:18; 1 Pet 1:24.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   φάγητε   σάρκας   βασιλέων   καὶ   σάρκας   χιλιάρχων   καὶ   σάρκας   ἰσχυρῶν   καὶ   σάρκας   ἵππων   καὶ   τῶν   καθημένων   ἐπ᾽   αὐτῶν   καὶ   σάρκας   πάντων,   ἐλευθέρων   τε   καὶ   δούλων   καὶ   μικρῶν   τε   καὶ   μεγάλων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G5315 φάγητε äta you may eat V-AAS-2P
G4561 σάρκας kött [the] flesh N-APF
G0935 βασιλέων Kung, judarnas kung, Israels kung of kings, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4561 σάρκας kött [the] flesh N-APF
G5506 χιλιάρχων överste of commanders, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4561 σάρκας kött [the] flesh N-APF
G2478 ἰσχυρῶν mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper of mighty [men], A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4561 σάρκας kött [the] flesh N-APF
G2462 ἵππων häst of horses N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G2521 καθημένων sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNP-GPM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4561 σάρκας kött [the] flesh N-APF
G3956 πάντων, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all, A-GPM
G1658 ἐλευθέρων fri free A-GPM
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1401 δούλων tjänare slaves, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3398 μικρῶν de små, minst small A-GPM
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3173 μεγάλων.¶ stor great. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.