Uppenbarelseboken 18:23

Aldrig mer ska någon lampas sken lysa i dig.
Aldrig mer ska röster från brud och brudgum höras i dig.

Dina köpmän var jordens stora (inflytelserika) män och alla folk blev vilseledda (förförda) genom dina droger [grekiska ordet pharmakeia, vårt ord farmaceut kommer från detta ord. Ofta kombinerades droger och magi, så därför översätts ordet ibland till svartkonst, se även Upp 9:21.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   φῶς   λύχνου   οὐ   μὴ   φάνῃ   ἐν   σοὶ   ἔτι,   καὶ   φωνὴ   νυμφίου   καὶ   νύμφης   οὐ   μὴ   ἀκουσθῇ   ἐν   σοὶ   ἔτι,   ὅτι   οἱ   ἔμποροί   σου   ἦσαν   οἱ   μεγιστᾶνες   τῆς   γῆς,   ὅτι   ἐν   τῇ   φαρμακείᾳ   σου   ἐπλανήθησαν   πάντα   τὰ   ἔθνη.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5457 φῶς ljus [the] light N-NSN
G3088 λύχνου ljus, lampa of lamp, N-GSM
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5316 φάνῃ visa sig may shine V-2AAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G2089 ἔτι, ännu, andra, längre, ytterligare any longer; ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5456 φωνὴ röst, rop [the] voice N-NSF
G3566 νυμφίου brudgum of a bridegroom N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3565 νύμφης brud, svärdotter a bride, N-GSF
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0191 ἀκουσθῇ höra, lyssna may be heard V-APS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G2089 ἔτι, ännu, andra, längre, ytterligare any longer; ADV
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1713 ἔμποροί köpman merchants N-NPM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3175 μεγιστᾶνες stormän great ones N-NPM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς, jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5331 φαρμακείᾳ drog som ändrar sinnesstämningen, ockultism sorcery N-DSF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4105 ἐπλανήθησαν bedra, förleda, gå vilse were deceived V-API-3P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G1484 ἔθνη. hedning, folk, nations. N-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.