Uppenbarelseboken 15:3

och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: Stora och underbara är dina gärningar,
    Herre Gud Allsmäktig.
Rätta och sanna är dina vägar,
    du folkens Kung.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ᾄδουσιν   τὴν   ᾠδὴν   Μωϋσέως   τοῦ   δούλου   τοῦ   θεοῦ   καὶ   τὴν   ᾠδὴν   τοῦ   ἀρνίου   λέγοντες·   μεγάλα   καὶ   θαυμαστὰ   τὰ   ἔργα   σου,   κύριε   ὁ   θεὸς   ὁ   παντοκράτωρ.   δίκαιαι   καὶ   ἀληθιναὶ   αἱ   ὁδοί   σου,   ὁ   βασιλεὺς   τῶν   ἐθνῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0103 ᾄδουσιν sjunga they are singing V-PAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5603 ᾠδὴν sång song N-ASF
G3475 Μωϋσέως Mose of Moses, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1401 δούλου tjänare servant N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5603 ᾠδὴν sång song N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G0721 ἀρνίου lamm, litet lamm Lamb, N-GSN
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying: V-PAP-NPM
G3173 μεγάλα stor Great A-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2298 θαυμαστὰ underbar, underligt wonderful [are] A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G4771 σου, du, ni, er of You, P-2GS
G2962 κύριε Herren, herre Lord N-VSM
G3588 denna, denne T-VSM
G2316 θεὸς Gud God N-VSM
G3588 denna, denne the T-VSM
G3841 παντοκράτωρ. Allsmäktige Almighty! N-VSM
G1342 δίκαιαι rättfärdig Righteous A-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0228 ἀληθιναὶ sanna true [are] A-NPF
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G3598 ὁδοί väg, vid väg, resa ways N-NPF
G4771 σου, du, ni, er of You, P-2GS
G3588 denna, denne O T-VSM
G0935 βασιλεὺς Kung, judarnas kung, Israels kung King N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G1484 ἐθνῶν. hedning, folk, nations! N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.