Uppenbarelseboken 14:8

En annan ängel, den andra, följde efter [den första ängeln], och han sade: "Störtat, störtat (fallet, krossat, helt förstört) är det stora Babylon, som gav alla folk att dricka av sitt otukts vredesvin (lustfyllda, berusande vin)." [Grekiska ordet thymos beskriver starka känslor och kan både översättas med "lust" och med "vrede". Det används även i vers 10. Babylons fall beskrivs i detalj i kapitel 17-18. Babylon var huvudstaden i det rike som förgjorde Jerusalem 586 f.Kr. Babylon används ofta som en symbol för den världsliga makt som står emot Gud, se 2 Kung 24–25; Jes 21:9; Dan 4:30; Jer 51:7, 8.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἄλλος   ἄγγελος   δεύτερος   ἠκολούθησεν   λέγων·   ἔπεσεν   ἔπεσεν   Βαβυλὼν   ἡ   μεγάλη   ἣ   ἐκ   τοῦ   οἴνου   τοῦ   θυμοῦ   τῆς   πορνείας   αὐτῆς   πεπότικεν   πάντα   τὰ   ἔθνη.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἄλλος   ἄγγελος   δεύτερος   ἠκολούθησεν   λέγων·   ἔπεσεν   ἔπεσεν   Βαβυλὼν   ἡ   πόλις   ἡ   μεγάλη   ἣ   ἐκ   τοῦ   οἴνου   τοῦ   θυμοῦ   τῆς   πορνείας   αὐτῆς   πεπότικεν   πάντα   τὰ   ἔθνη.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0243 ἄλλος (allos)
annan, andra another
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G0032 ἄγγελος (aggelos)
budbärare, ängel angel,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1208 δεύτερος (deuteros)
den andre, andra gången a second
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G0190 ἠκολούθησεν (akoloutheo)
följa followed,
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3004 λέγων· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G4098 ἔπεσεν (pipto)
falla Fallen,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G4098 ἔπεσεν (pipto)
falla Fallen is
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0897 Βαβυλὼν (Babulon)
Babylon Babylon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Plats Plats
N-NSF-L
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3173 μεγάλη (megas)
stor, mäktig, viktig great,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G3739 (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
R-NSF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3631 οἴνου (oinos)
vin, vinpress wine
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2372 θυμοῦ (thumos)
vrede, sträng vrede, straff of wrath
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne for the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G4202 πορνείας (porneia)
otukt, sexuell omoral, äktenskapsbr... immorality
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
P-GSF
G4222 πεπότικεν (potizo)
ge att dricka she has given to drink
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RAI-3S
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G1484 ἔθνη.¶ (ethnos)
hedning, folk Gentiles.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)