Uppenbarelseboken 14:13

Sedan hörde jag en röst från himlen: "Skriv: Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἤκουσα   φωνῆς   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   λεγούσης   μοι·   γράψον·   μακάριοι   οἱ   νεκροὶ   οἱ   ἐν   κυρίῳ   ἀποθνῄσκοντες   ἀπ᾽   ἄρτι.   ναί,   λέγει   τὸ   πνεῦμα,   ἵνα   ἀναπαήσονται   ἐκ   τῶν   κόπων   αὐτῶν,   τὰ   γὰρ   ἔργα   αὐτῶν   ἀκολουθεῖ   μετ᾽   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0191 ἤκουσα
höra, lyssna I heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G5456 φωνῆς
röst, rop a voice
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3004 λεγούσης
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna saying
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
V-PAP-GSF
G1473 μοι·
jag, mig, min, mitt to me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G1125 γράψον·
skriva do write,
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G3107 μακάριοι
salig Blessed [are]
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3588 οἱ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3498 νεκροὶ
död dead
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3588 οἱ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ
Herren, herre the Lord
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G0599 ἀποθνῄσκοντες
dö, omkomma, vara död, döende dying
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G0575 ἀπ᾽
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G0737 ἄρτι.
nu, hädanefter, ännu now
Adverb Adverb
ADV
G3483 ναί,
ja, jo Yes,
Partikel Partikel
PRT
G3004 λέγει
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4151 πνεῦμα,
Ande Spirit,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G2443 ἵνα
för att, till so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0373 ἀναπαήσονται
vila, uppliva, styrkt they will rest
VERB Verb
2:a Futurum Passiv Indikativ Andra Futurum Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2FPI-3P
G1537 ἐκ
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2873 κόπων
arbete, besvär, oro labors
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G0846 αὐτῶν,
honom, dem, henne, den, det of them;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G3588 τὰ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2041 ἔργα
gärning, handling the works
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G0846 αὐτῶν
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G0190 ἀκολουθεῖ
följa follow
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3326 μετ᾽
med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν.¶
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar