Uppenbarelseboken 10:7

Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han ska börja blåsa i sin basun [se Upp 11:15], då är Guds mysterium (hemlighet) fullbordat, så som han har förkunnat i det evangelium som han har gett sina tjänare, profeterna."

[Frasen "Guds hemlighet" används av Paulus om den smorde Kungen, se Kol 2:2. Det profeterna i GT har sagt – att Messias en dag ska komma tillbaka och regera – är på väg att fullbordas. När den sjunde basunen ljuder i nästa kapitel, börjar de händelser som leder till Satans slutgiltiga besegrande. Se även Amos 3:7; 1 Pet 1:10–12.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐν   ταῖς   ἡμέραις   τῆς   φωνῆς   τοῦ   ἑβδόμου   ἀγγέλου,   ὅταν   μέλλῃ   σαλπίζειν,   καὶ   ἐτελέσθη   τὸ   μυστήριον   τοῦ   θεοῦ,   ὡς   εὐηγγέλισεν   τοὺς   ἑαυτοῦ   δούλους   τοὺς   προφήτας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς -, denna, denne the T-DPF
G2250 ἡμέραις dag, daglig days N-DPF
G3588 τῆς -, denna, denne of the T-GSF
G5456 φωνῆς röst, rop voice N-GSF
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G1442 ἑβδόμου sjunde seventh A-GSM
G0032 ἀγγέλου, ängel, budbärare angel, N-GSM
G3752 ὅταν när when ADV
G3195 μέλλῃ ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna he may soon V-PAS-3S
G4537 σαλπίζειν, basunera, blåsa i en trumpet to sound [the] trumpet, V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också then CONJ
G5055 ἐτελέσθη avsluta, bli klar would be completed V-API-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G3466 μυστήριον hemlighet, mysterium mystery N-NSN
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
G5613 ὡς som as CONJ
G2097 εὐηγγέλισεν predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap proclaimed V-AAI-3S
G3588 τοὺς -, denna, denne [to] those> T-APM
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras His own F-3GSM
G1401 δούλους tjänare servants, N-APM
G3588 τοὺς -, denna, denne [to] the T-APM
G4396 προφήτας.¶ profet prophets. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.