Titusbrevet 3:1

Påminn dem [ständigt – gång på gång] att underordna sig myndigheter, makthavare – att lyda överheten – att vara redo för varje god gärning. [I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19; 5:29.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑπομίμνῃσκε   αὐτοὺς   ἀρχαῖς   καὶ   ἐξουσίαις   ὑποτάσσεσθαι,   πειθαρχεῖν,   πρὸς   πᾶν   ἔργον   ἀγαθὸν   ἑτοίμους   εἶναι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5279 Ὑπομίμνῃσκε komma ihåg, påminna do remind V-PAM-2S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G0746 ἀρχαῖς begynnelsen, början, furstar, först, hörn to rulers, N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1849 ἐξουσίαις makt, auktoritet to authorities, N-DPF
G5293 ὑποτάσσεσθαι, underordna to be subject, V-PPN
G3980 πειθαρχεῖν, lyda to be obedient; V-PAN
G4314 πρὸς till for PREP
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASN
G2041 ἔργον gärning, handling work N-ASN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good, A-ASN
G2092 ἑτοίμους redo, färdig ready A-APM
G1510 εἶναι, är to be; V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.