Titusbrevet 2:1

Men vad det gäller dig [Titus, i kontrast till de falska lärarna] ska du ständigt tala (kommunicera) det som hör till den sunda (hälsosamma, rätta) läran.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σὺ   δὲ   λάλει   ἃ   πρέπει   τῇ   ὑγιαινούσῃ   διδασκαλίᾳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Σὺ du, ni, er You P-2NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2980 λάλει tala, säga, predika, uttala do speak V-PAM-2S
G3739 vem [the things] that R-NPN
G4241 πρέπει bli, passa are consistent with V-PAI-3S
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5198 ὑγιαινούσῃ vara frisk, vara hel, vara sund sound V-PAP-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ.¶ lära doctrine. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.