Titusbrevet 1:9

hålla fast vid lärans tillförlitliga ord,
    så att han både kan uppmuntra med sund (hälsosam, rätt) undervisning
    och tillrättavisa motståndarna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀντεχόμενον   τοῦ   κατὰ   τὴν   διδαχὴν   πιστοῦ   λόγου,   ἵνα   δυνατὸς   ᾖ   καὶ   παρακαλεῖν   ἐν   τῇ   διδασκαλίᾳ   τῇ   ὑγιαινούσῃ   καὶ   τοὺς   ἀντιλέγοντας   ἐλέγχειν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0472 ἀντεχόμενον hålla sig till, ta sig an holding V-PNP-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1322 διδαχὴν lära, doktrin teaching N-ASF
G4103 πιστοῦ trogen of [the] faithful A-GSM
G3056 λόγου, ord, tal word, N-GSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1415 δυνατὸς möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft able A-NSM
G1510 är he may be V-PAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G3870 παρακαλεῖν be om tröst/hjälp to encourage V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ lära teaching N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5198 ὑγιαινούσῃ vara frisk, vara hel, vara sund sound, V-PAP-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G0483 ἀντιλέγοντας motsäga, förneka, ifrågasätta contradicting [it] V-PAP-APM
G1651 ἐλέγχειν.¶ avslöja, tillrättavisa, överbevisa to convict. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.