Titusbrevet 1:1

[De första fyra verserna är en enda mening i grekiskan.]

[Från:] Paulus, Guds tjänare (slav, livegen)
    och apostel (sändebud, ambassadör) åt Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    sänd att föra Guds utvalda [de troende] till tro och insikt
    om den sanning som hör till gudsfruktan


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παῦλος   δοῦλος   θεοῦ   ἀπόστολος   δὲ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   κατὰ   πίστιν   ἐκλεκτῶν   θεοῦ   καὶ   ἐπίγνωσιν   ἀληθείας   τῆς   κατ᾽   εὐσέβειαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G0652 ἀπόστολος apostel, budbärare an apostle N-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4102 πίστιν tro, tillit [the] faith N-ASF
G1588 ἐκλεκτῶν utvald of [the] elect A-GPM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1922 ἐπίγνωσιν kunskap, insikt, förståelse knowledge N-ASF
G0225 ἀληθείας sanning of [the] truth, N-GSF
G3588 τῆς denna, denne which [is] T-GSF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G2150 εὐσέβειαν gudfruktig, from godliness, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.