Sakarja 3:2

Men Herren sade till Satan: "Herren ska tillrättavisa (överbevisa och döma) dig, du Satan! Herren som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig, du Satan! Är inte denne man [översteprästen Josua] en brand ryckt ur elden?" [En bild på hur Gud har räddat Israel från den babyloniska fångenskapens eld.]


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   הַשָּׂטָן   יִגְעַר   יְהוָה   בְּךָ   הַשָּׂטָן   וְיִגְעַר   יְהוָה   בְּךָ   הַבֹּחֵר   בִּירוּשָׁלִָם   הֲלוֹא   זֶה   אוּד   מֻצָּל   מֵאֵשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
9009
7854
הַ
שָּׂטָ֗ן
[best. form]
Satan, Åklagaren
the
Satan
HTd/Ncbsa
1605
יִגְעַ֨ר tillrättavisa to rebuke HVqi3ms
3068
יְהוָ֤ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9003
9031
בְּ
ךָ֙
i, på, med
in
you
HR/Sp2ms
9009
7854
הַ
שָּׂטָ֔ן
[best. form]
Satan, Åklagaren
the
Satan
HTd/Ncbsa
9002
1605
וְ
יִגְעַ֤ר
och
tillrättavisa
and
to rebuke
HC/Vqu3ms
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9003
9031
בְּ
ךָ֔
i, på, med
in
you
HR/Sp2ms
9009
0977
הַ
בֹּחֵ֖ר
[best. form]
välja, utvälja
the
to choose
HTd/Vqrmsa
9003
3389
בִּ
ירֽוּשָׁלִָ֑ם
i, på, med
Jerusalem
in
Jerusalem
HR/Npl
9008
3808
הֲ
ל֧וֹא

inte
?
not
HTi/Tn
2088
זֶ֦ה Detta this HTm
0181
א֖וּד brand, brandstump firebrand HNcbsa
5337
מֻצָּ֥ל rädda to deliver HVHsmsa
9006
0784
9016
מֵ
אֵֽשׁ
׃
från
eld
[Vers slut]
from
fire
verseEnd
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.