Sakarja 11:15

Herren (Jahve) sade till mig: "Ta dig redskapen av en dåraktig herde,


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֵלָי   עוֹד   קַח   לְךָ   כְּלִי   רֹעֶה   אֱוִלִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֥אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0413
9030
אֵלָ֑
י
mot, till to(wards)
me
HR/Sp1bs
5750
ע֣וֹד ännu, förtfarande, still HNcbsa
3947
9014
קַח
־
ta to take
link
HVqv2ms
9005
9031
לְ
ךָ֔
till, för
to
you
HR/Sp2ms
3627
כְּלִ֖י redskap, kärl article utensil HNcbsc
7462b
רֹעֶ֥ה valla to pasture HVqrmsa
0196
9016
אֱוִלִֽי
׃
oförståndig, dåraktig foolish
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.