Sakarja 11:12

Sedan sade jag till dem: "Om du tycker det är lämpligt, ge mig min lön, annars gör det inte." De vägde upp trettio silvermynt. [Priset för en slav, se 2 Mos 21:32. Det var den summan Judas Iskariot fick betalt för att förråda Jesus, se Matt 26:15.]


וָאֹמַר   אֲלֵיהֶם   אִם   טוֹב   בְּעֵינֵיכֶם   הָבוּ   שְׂכָרִי   וְאִם   לֹא   חֲדָלוּ   וַיִּשְׁקְלוּ   אֶת   שְׂכָרִי   שְׁלֹשִׁים   כָּסֶף  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וָ
אֹמַ֣ר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw1cs
0413
9038
אֲלֵי
הֶ֗ם
mot, till to(wards)
them
HR/Sp3mp
0518a
9014
אִם
־
om if
link
HTc
2896a
ט֧וֹב gott, vackert, ändamålsenligt, passande, beundransvärt pleasant HVqp3ms
9003
5869a
9026
בְּ
עֵינֵי
כֶ֛ם
i, på, med
öga
in
eye
your
HR/Ncbdc/Sp2mp
3051
הָב֥וּ ge to give HVqv2mp
7939
9020
שְׂכָרִ֖
י
lön wages
my
HNcbsc/Sp1bs
9002
0518a
9014
וְ
אִם
־
och
om
-, bindestreck
and
if
link
HC/Tc
3808
9015
לֹ֣א
׀
inte not
separate
HTn
2308
חֲדָ֑לוּ upphöra to cease HVqv2mp
9001
8254
וַ
יִּשְׁקְל֥וּ
och
seq
to weigh
Hc/Vqw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7939
9020
שְׂכָרִ֖
י
lön wages
my
HNcbsc/Sp1bs
7970
שְׁלֹשִׁ֥ים trettio thirty HNcmpa
3701
9016
כָּֽסֶף
׃
silver silver
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.