Rut 4:12

Må ditt hus (din familj) bli som Peres [Boas förfader, se vers 18], som Tamar födde åt Juda [genom just ett leviratäktenskap], genom det barn (den säd) som Herren (Jahve) ska ge dig genom denna unga kvinna."

[Stycket är väl strukturerat som en kiasm med en central vers där det profeteras att staden Betlehem i regionen Efrata ska ha en viktig roll i framtiden. Här ska en son födas vars namn ska bli högt ärat, se Mika 5:2; Matt 2:1, 5! Stycket ramas in av två kvinnor i vers 11, Rakel och Lea, och Tamar och Rut i vers 12.
    Juda och Tamars berättelse återfinns i 1 Mos 38. Den gemensamma nämnaren med Boas och Rut är leviratäktenskapet, dock är Judas karaktär milsvid från Boas. Peres mor var Tamar och är ett exempel på en familj som inte fullföljde leviratäktenskap på det sätt som det var tänkt. Tamar var först gift med Judas äldsta son Er, men han var en ond man och dog innan de fått några barn, se 1 Mos 38:6–7. Juda beordrar sin andra son Onan att ge Tamar en son, just enligt leviratäktenskapens regler. Onan är dock som sin bror också ond och utnyttjar Tamar sexuellt, men tar inte på sig ansvaret att ge henne en son. När han också dör vågar inte Juda ge sin tredje, sista och yngsta, son Shela till Tamar. Juda struntar i sin svärdotter Tamar, ljuger för henne och skickar hem henne till hennes familj. Han borde tagit ansvar och frigjort Tamar så hon kunde gifta sig med någon annan genom en chalitzah-ceremoni, se 5 Mos 25:5–10. När Tamar inser att hon har blivit lurad tar hon saken i egna händer och klär ut sig till en prostituerad och får barn genom sin svärfar Juda, se 1 Mos 38.
    Det finns även en annan koppling till detta kapitel i Första Mosebok. I den hebreiska texten, med 49 bokstävers intervall, kan man läsa ut namnen Boas, Rut, Oved, Jishaj och David i 1 Mos 38:11–28. De fem namn som leder upp till David i släkttavlan i avslutningen i Ruts bok, se Rut 4:21–22, återfinns alltså exakt i rätt ordning med 7 x 7 bokstävers intervall just i det stycket som handlar om Peres, fem släktled innan Boas. Man måste vara lite försiktig med bibelkoder, men det är ändå ett märkligt sammanträffande som pekar på att Bibeln är en gudomligt inspirerad bok.]


וִיהִי   בֵיתְךָ   כְּבֵית   פֶּרֶץ   אֲשֶׁר   יָלְדָה   תָמָר   לִיהוּדָה   מִן   הַזֶּרַע   אֲשֶׁר   יִתֵּן   יְהוָה   לְךָ   מִן   הַנַּעֲרָה   הַזֹּאת  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ γένοιτο ὁ οἶκός σου ὡς ὁ οἶκος Φαρες ὃν ἔτεκεν Θαμαρ τῷ Ιουδα ἐκ τοῦ σπέρματος οὗ δώσει κύριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
1961
וִ
יהִ֤י
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
and
to be
HC/Vqu3ms
1004b
9021
בֵֽיתְ
ךָ֙
hus house
your
HNcbsc/Sp2ms
9004
1004b
כְּ
בֵ֣ית
som
hus
like
house
HR/Ncbsc
6557
פֶּ֔רֶץ Peres Perez HNpm
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
3205
יָלְדָ֥ה att föda to beget HVqp3fs
8559
תָמָ֖ר Tamar Tamar HNpm
9005
3063
לִֽ
יהוּדָ֑ה
till, för
Juda
to
Judah
HR/Npl
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
2233
הַ
זֶּ֗רַע
[best. form]
säd
the
seed
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
5414
יִתֵּ֤ן ge to give HVqi3ms
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
9031
לְ
ךָ֔
till, för
to
you
HRd/Sp2ms
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
5291
הַֽ
נַּעֲרָ֖ה
[best. form]
jungfru
the
maiden
HTd/Ncfsa
9009
2063
9016
הַ
זֹּֽאת
׃
[best. form]
denna, detta
[Vers slut]
the
this
verseEnd
HTd/Tm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.