Rut 2:19

Hennes svärmor [Noomi] frågade henne: "Var [i hela världen] har du plockat [allt detta] idag? Var har du arbetat? Må den som såg dig vara välsignad!" [Verben i Noomis fråga är lite märkligt placerade. Anledningen är troligtvis för att skapa en ordlek. Det inledande frågande adverbet "var" är hebreiska epho som är snarlikt måttet "efa" i vers 17. Frasen uttrycker Noomis förvåning över Ruts produktivitet, och redan innan Rut hinner svara ber Noomi ut Guds välsignelse över den mannen!] Så Rut berättade för sin svärmor var hon arbetat och sade: "Namnet på mannen jag arbetat hos är Boas."


וַתֹּאמֶר   לָהּ   חֲמוֹתָהּ   אֵיפֹה   לִקַּטְתְּ   הַיּוֹם   וְאָנָה   עָשִׂית   יְהִי   מַכִּירֵךְ   בָּרוּךְ   וַתַּגֵּד   לַחֲמוֹתָהּ   אֵת   אֲשֶׁר   עָשְׂתָה   עִמּוֹ   וַתֹּאמֶר   שֵׁם   הָאִישׁ   אֲשֶׁר   עָשִׂיתִי   עִמּוֹ   הַיּוֹם   בֹּעַז  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
תֹּאמֶר֩
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3fs
9005
9034
לָ֨
הּ
till, för
to
her
HRd/Sp3fs
2545
9024
חֲמוֹתָ֜
הּ
svärmor mother-in-law
her
HNcfsc/Sp3fs
0375
אֵיפֹ֨ה hurdan, var where? HTi
3950
לִקַּ֤טְתְּ samla to gather HVpp2fs
9009
3117
הַ
יּוֹם֙
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9002
0575
וְ
אָ֣נָה
och
var, hur länge
and
where?
HC/Ti
6213a
עָשִׂ֔ית göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp2fs
1961
יְהִ֥י att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
5234a
9032
מַכִּירֵ֖
ךְ
to recognize
you
HVhrmsc/Sp2fs
1288
בָּר֑וּךְ välsigna to bless HVqsmsa
9001
5046
וַ
תַּגֵּ֣ד
och
berätta
seq
to tell
Hc/Vhw3fs
9005
2545
9024
לַ
חֲמוֹתָ֗
הּ
till, för
svärmor
to
mother-in-law
her
HR/Ncfsc/Sp3fs
0853
אֵ֤ת - obj. HTo
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
6213a
עָשְׂתָה֙ göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp3fs
5973a
9033
עִמּ֔
וֹ
with
him
HRd/Sp3ms
9001
0559
וַ
תֹּ֗אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3fs
8034
שֵׁ֤ם name HNcbsc
9009
0376
הָ
אִישׁ֙
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
6213a
עָשִׂ֧יתִי göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp1cs
5973a
9033
עִמּ֛
וֹ
with
him
HRd/Sp3ms
9009
3117
הַ
יּ֖וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
1162
9016
בֹּֽעַז
׃
Boas Boaz
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.